• BILLY WILLIAMS
  941811
  Booking Number: 941811
  Booked on: 01/17/2015
  Date of Birth: 6/7/1978
  Gender: Male
  Race: W
  Charge Number:
  1

  Violation Code:

  Violation Description:
  GRAND THEFT - $300 - < $5,000

  Required Bond Amount:


  Charge Number:
  2

  Violation Code:

  Violation Description:
  DEALING IN STOLEN PROPERTY

  Required Bond Amount:


  Charge Number:
  3

  Violation Code:

  Violation Description:
  RESISTING AN OFFICER WITHOUT VIOLENCE

  Required Bond Amount:


  DISPLAYING
  609 PEOPLE
  WHO WERE BOOKED IN THE LAST
  7 DAYS IN
  VOLUSIA AND FLAGLER COUNTIES

  • MATTHEW ROY MCKERLIE
   03/06/2015
   Flagler
   BRAD SHEPPARD
   03/06/2015
   Volusia
  • KENNETH RITCHIE
   03/06/2015
   Volusia
   HEATHER HWAN
   03/06/2015
   Volusia
  • SAMANTHA HARDEE
   03/06/2015
   Volusia
   LEAH GREENE
   03/06/2015
   Volusia
  • DANA DELANGE
   03/06/2015
   Volusia
   RICHARD CURTIS
   03/06/2015
   Volusia
  • MARNA COGSWELL
   03/06/2015
   Volusia
   CORWIN BUTLER
   03/06/2015
   Volusia
  • RICHARD ALAN SCHEIDE
   03/06/2015
   Flagler
   PAUL VON SCHONDORF
   03/06/2015
   Volusia
  • DWAYNE JONES
   03/06/2015
   Volusia
   JORDEN BENITEZ
   03/06/2015
   Volusia
  • ABRAHAM KASSEES
   03/05/2015
   Volusia
   STEPHEN ZOYA
   03/05/2015
   Volusia
  • MARY YOUNG
   03/05/2015
   Volusia
   KYLE RUTHERFORD
   03/05/2015
   Volusia
  • WILLIAM REESE
   03/05/2015
   Volusia
   JACKEY PONDER
   03/05/2015
   Volusia
  • CHARLES LOWE
   03/05/2015
   Volusia
   JAMES JOHNSON
   03/05/2015
   Volusia
  • RANDALL GALLOWAY
   03/05/2015
   Volusia
   ANGEL DEJESUS MORALES
   03/05/2015
   Volusia
  • BRITTANY ZEITLER
   03/05/2015
   Volusia
   ARIEL WARE
   03/05/2015
   Volusia
  • LEIGH WADRISKI
   03/05/2015
   Volusia
   THOMAS TOWNSEND
   03/05/2015
   Volusia
  • ZAMORA MOORE
   03/05/2015
   Volusia
   JAMES KISTLER
   03/05/2015
   Volusia
  • FRANKLIN JONES
   03/05/2015
   Volusia
   JUSTIN FORD
   03/05/2015
   Volusia
  • JESSE ADKINS
   03/05/2015
   Volusia
   JERARD K DAVIS
   03/05/2015
   Flagler
  • JOHN THORNE
   03/05/2015
   Volusia
   DAVID STRADER
   03/05/2015
   Volusia
  • SODHI SINGH
   03/05/2015
   Volusia
   RICHARD SANDERS
   03/05/2015
   Volusia
  • MARQUELL ROBINSON
   03/05/2015
   Volusia
   STEVEN POTTS
   03/05/2015
   Volusia
  • BRANDON OLIVER
   03/05/2015
   Volusia
   JEFFERY GRANT
   03/05/2015
   Volusia
  • THOMAS BULLOCK
   03/05/2015
   Volusia
   PETER BROWNING
   03/05/2015
   Volusia
  • EDWARD BOYD
   03/05/2015
   Volusia
   AMIR ABDELSAYED
   03/05/2015
   Volusia
  • DAWN MICHELLE RAMAGLI
   03/05/2015
   Flagler
   FORREST ROLVIN WINSLOW
   03/05/2015
   Flagler
  • KENNETH THOMAS
   03/05/2015
   Volusia
   ROBERT SMITH
   03/05/2015
   Volusia
  • BRYAN SCHILSKY
   03/05/2015
   Volusia
   BRADLEY NILL
   03/05/2015
   Volusia
  • DONOVAN MCCABE
   03/05/2015
   Volusia
   MONIKA MARZEC
   03/05/2015
   Volusia
  • GREGG LOGSDON
   03/05/2015
   Volusia
   LOUIS TYRONE WILLIAMS
   03/05/2015
   Flagler
  • TERESA ANNE TRASTER
   03/05/2015
   Flagler
   ANGEL RAFAEL ACOSTA
   03/05/2015
   Flagler
  • DONNA ZAPPOLA
   03/05/2015
   Volusia
   MIRIAM VILLAFRANCA
   03/05/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER TOUCHTON
   03/05/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER TODD
   03/05/2015
   Volusia
  • HARLEY TEMPLEMAN
   03/05/2015
   Volusia
   JACOB TEAGUE
   03/05/2015
   Volusia
  • NATALIE STILTNER
   03/05/2015
   Volusia
   STEVEN NEALON
   03/05/2015
   Volusia
  • STEPHEN MONTALVO
   03/05/2015
   Volusia
   STEPHEN HAGG
   03/05/2015
   Volusia
  • STEPHEN EZRO
   03/05/2015
   Volusia
   GEORGE BUCKNER
   03/05/2015
   Volusia
  • RALPH BARNES
   03/05/2015
   Volusia
   JONATHAN SCOTT MORGAN
   03/05/2015
   Flagler
  • ROBERT RANDOLPH
   03/05/2015
   Volusia
   SCOTT MENARD
   03/05/2015
   Volusia
  • ERICA JOHNSON
   03/05/2015
   Volusia
   WILLIAM HINSON
   03/05/2015
   Volusia
  • SCOTTIE GRIMSLEY
   03/05/2015
   Volusia
   JESSICA DREVES
   03/05/2015
   Volusia
  • SHAUN BAILEY
   03/05/2015
   Volusia
   NICOLE SCALISE
   03/05/2015
   Volusia
  • TIFFANY RAYMOND
   03/05/2015
   Volusia
   ALEXANDRIA MONES
   03/05/2015
   Volusia
  • COREY MCCLENNY
   03/05/2015
   Volusia
   CHRIS LANGAN
   03/05/2015
   Volusia
  • LEE EURE
   03/05/2015
   Volusia
   DEREK CHARTRAND
   03/05/2015
   Volusia
  • DENNIS BROWN
   03/05/2015
   Volusia
   AMANDA BOSCO
   03/05/2015
   Volusia
  • KEVIN ANDREL
   03/05/2015
   Volusia
   DAVID JONATHAN GREGORY
   03/05/2015
   Flagler
  • DEBORAH LYNN WALTMAN
   03/05/2015
   Flagler
   STEVEN ZITTLE
   03/05/2015
   Volusia
  • COVERLESKI WILLIFORD
   03/05/2015
   Volusia
   NATHANIEL WILLETT
   03/05/2015
   Volusia
  • EFREM SESSION
   03/05/2015
   Volusia
   LINDSEY MCVICKAR
   03/05/2015
   Volusia
  • JOSHUA MCNEAL
   03/05/2015
   Volusia
   KORIE LEWIS
   03/05/2015
   Volusia
  • DONALD JAMES SLOEY
   03/05/2015
   Flagler
   EDWARD THRASHER
   03/05/2015
   Volusia
  • DUANE TAYLOR
   03/05/2015
   Volusia
   LAURA PURCARO
   03/05/2015
   Volusia
  • JOHN MCHALE
   03/05/2015
   Volusia
   TIMOTHY HINKSON
   03/05/2015
   Volusia
  • RODOLFO GARCIA
   03/05/2015
   Volusia
   WALTER R ADAMCZAK
   03/05/2015
   Flagler
  • THOMAS TUTTLE II
   03/05/2015
   Volusia
   BRUCE MCGOUGAN IV
   03/05/2015
   Volusia
  • DEBORAH COLSON
   03/05/2015
   Volusia
   LAVAUGHIN WIGGINS
   03/05/2015
   Volusia
  • SOLOMON PROFFITT
   03/05/2015
   Volusia
   ZACHARY PASLAWSKY
   03/05/2015
   Volusia
  • NIKO MCKENZIE
   03/05/2015
   Volusia
   ADAM HOUT
   03/05/2015
   Volusia
  • DELPHINE BENJAMIN
   03/05/2015
   Volusia
   KEVIN BARKER
   03/05/2015
   Volusia
  • KEVIN WARFORD
   03/05/2015
   Volusia
   SHAWN OGLESBY
   03/05/2015
   Volusia
  • IAN MEARS
   03/05/2015
   Volusia
   ROSCOE JOHNSON JR
   03/05/2015
   Volusia
  • TONIA DIEDWARDO
   03/05/2015
   Volusia
   ANTHONY DEMICHELE
   03/05/2015
   Volusia
  • RICHARD BRZOZOWSKI
   03/05/2015
   Volusia
   DAVID BROWN JR
   03/05/2015
   Volusia
  • CAROL WILLIAMS
   03/04/2015
   Volusia
   KELLY SUNDQUIST
   03/04/2015
   Volusia
  • ADALGISA LAROSA
   03/04/2015
   Volusia
   SCOTT WIENER
   03/04/2015
   Volusia
  • MICHAEL REUTER
   03/04/2015
   Volusia
   HOWARD PROANO
   03/04/2015
   Volusia
  • LUIS OTERO
   03/04/2015
   Volusia
   RANDY MATYAS
   03/04/2015
   Volusia
  • LONNIE KEEL
   03/04/2015
   Volusia
   MICHAEL JONES
   03/04/2015
   Volusia
  • DWAYNE JONES
   03/04/2015
   Volusia
   GREGORY DOSTON
   03/04/2015
   Volusia
  • BRUCE DIONNE
   03/04/2015
   Volusia
   JAMES RUSSELL PLACE
   03/04/2015
   Flagler
  • DOUGLAS WINGO
   03/04/2015
   Volusia
   JOYCE STAFFELBACH
   03/04/2015
   Volusia
  • MAUREEN SNOW
   03/04/2015
   Volusia
   JEREMIAH SMITH
   03/04/2015
   Volusia
  • ERIKA PERDOMA ALVARADO
   03/04/2015
   Volusia
   ADAM MEYER
   03/04/2015
   Volusia
  • RODERICK MANIGAULT
   03/04/2015
   Volusia
   GINALINA HUINGS
   03/04/2015
   Volusia
  • CASEY FRISTACHI
   03/04/2015
   Volusia
   SHAUN ALASCIO
   03/04/2015
   Volusia
  • VICTORIA SHA’QUILLE DOVE
   03/04/2015
   Flagler
   BENJAMIN ASHTON CHANDLER
   03/04/2015
   Flagler
  • JOHN VITKAUSKAS
   03/04/2015
   Volusia
   KENNETH SHORT
   03/04/2015
   Volusia
  • VIDAL ROSADO
   03/04/2015
   Volusia
   DEONTA ROBINSON
   03/04/2015
   Volusia
  • CHARLES PRICE
   03/04/2015
   Volusia
   PHILLIP HIGHAM
   03/04/2015
   Volusia
  • TABITHA CLAYTON
   03/04/2015
   Volusia
   PATRICK CAPOZZOLI
   03/04/2015
   Volusia
  • TIFFANI BROCK
   03/04/2015
   Volusia
   JOHN PATRICK SIMES
   03/04/2015
   Flagler
  • JENNIFER VAN ARSDALE
   03/04/2015
   Volusia
   JAMES STEWART
   03/04/2015
   Volusia
  • LYNN SMITH
   03/04/2015
   Volusia
   LUIS SANTIAGO
   03/04/2015
   Volusia
  • CARRIE SANDOVAL
   03/04/2015
   Volusia
   FRANK ODDO
   03/04/2015
   Volusia
  • KATHERINE NOETH-SHARP
   03/04/2015
   Volusia
   JOSE MUNOZ
   03/04/2015
   Volusia
  • STUART LAYNE
   03/04/2015
   Volusia
   JENNIFER LAHIVE
   03/04/2015
   Volusia
  • FAITH JENKINS
   03/04/2015
   Volusia
   ELLISHER ELLIS
   03/04/2015
   Volusia
  • SHAUN DAVIS
   03/04/2015
   Volusia
   NORA COOPER
   03/04/2015
   Volusia
  • JAMIE BATES
   03/04/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER WOODMAN
   03/04/2015
   Volusia
  • DAVID SANDERS
   03/04/2015
   Volusia
   DAWN RAMAGLI
   03/04/2015
   Volusia
  • SEAN MCCARTHY
   03/04/2015
   Volusia
   TERRENCE CLAYTON
   03/04/2015
   Volusia
  • MARTIN CANFIELD
   03/04/2015
   Volusia
   KYLE STEVEN REED
   03/04/2015
   Flagler
  • SELENA POLITE
   03/04/2015
   Volusia
   TREVON LACEY
   03/04/2015
   Volusia
  • DEVON DUGGER
   03/04/2015
   Volusia
   MARY BRINSON
   03/04/2015
   Volusia
  • JOSEPH BELLAMY
   03/04/2015
   Volusia
   VICKI ANDRINOPOLOUS
   03/04/2015
   Volusia
  • TRACY WHIPPER
   03/04/2015
   Volusia
   RICHARD VARGA
   03/04/2015
   Volusia
  • LUVENIA THOMAS
   03/04/2015
   Volusia
   WILLIAM ROSS
   03/04/2015
   Volusia
  • MICHAEL OHLMAN
   03/04/2015
   Volusia
   ASHLY CREWS
   03/04/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER ARCENEAUX
   03/04/2015
   Volusia
   JEWEL WILLIAMS
   03/04/2015
   Volusia
  • JONATHAN CRUZ
   03/04/2015
   Volusia
   MICHAEL CORAZZINI
   03/04/2015
   Volusia
  • GEORGE CALHOUN
   03/04/2015
   Volusia
   MARK SHARP
   03/04/2015
   Volusia
  • TYLER SALZMAN
   03/04/2015
   Volusia
   LAWRENCE WESTBROOK
   03/04/2015
   Volusia
  • WAVNEY MCCULLER
   03/04/2015
   Volusia
   RCHARD KILNE
   03/04/2015
   Volusia
  • EDNA FAATH
   03/04/2015
   Volusia
   RAMSEY BRANDON FANOR
   03/04/2015
   Flagler
  • SELINA VARGAS
   03/04/2015
   Volusia
   CHELSEA LAWSON
   03/04/2015
   Volusia
  • TONETTE JACKSON
   03/04/2015
   Volusia
   JOHN CAULEY
   03/04/2015
   Volusia
  • BYRON ROMER
   03/04/2015
   Volusia
   CECILE RAYAM
   03/04/2015
   Volusia
  • LAUREN HILL
   03/04/2015
   Volusia
   JAMIE GIBSON
   03/04/2015
   Volusia
  • TREVOR MCNUTT
   03/03/2015
   Volusia
   KEVIN LEWIS
   03/03/2015
   Volusia
  • HEATHER LEWIS
   03/03/2015
   Volusia
   KOURTNEY HALL
   03/03/2015
   Volusia
  • Evan Robert Wilder
   03/03/2015
   Flagler
   WILLIAM ROGERS
   03/03/2015
   Volusia
  • JOSEPH ROBINSON
   03/03/2015
   Volusia
   PAULA HAMMONS
   03/03/2015
   Volusia
  • KATHY BRIGGS
   03/03/2015
   Volusia
   MICHAEL BEHR
   03/03/2015
   Volusia
  • NADA YASSINE
   03/03/2015
   Volusia
   AMELIA SYKORA
   03/03/2015
   Volusia
  • KEITH SOWERS
   03/03/2015
   Volusia
   WILLIAM SMITH
   03/03/2015
   Volusia
  • KENNETH SLONE
   03/03/2015
   Volusia
   CHRISTIAN RAINGE
   03/03/2015
   Volusia
  • MARK POFF
   03/03/2015
   Volusia
   TAMMIE PADGETT
   03/03/2015
   Volusia
  • SHARON PACIFICO
   03/03/2015
   Volusia
   MIRIAM ORTIZ
   03/03/2015
   Volusia
  • TERESA KNUDSEN
   03/03/2015
   Volusia
   TIFFANY HOLLAND
   03/03/2015
   Volusia
  • DAVID HAYES
   03/03/2015
   Volusia
   PATRICK COLLINS
   03/03/2015
   Volusia
  • ROY PETER WEISSENFELS
   03/03/2015
   Flagler
   KEITH TUCKER
   03/03/2015
   Volusia
  • CARL TAPP
   03/03/2015
   Volusia
   CATHERINE SZATA
   03/03/2015
   Volusia
  • KERRY SEWELL
   03/03/2015
   Volusia
   DAVID PRICKETT
   03/03/2015
   Volusia
  • TENESSA GOULD
   03/03/2015
   Volusia
   RICHARD GANDY
   03/03/2015
   Volusia
  • KIMBERLY DIPIO
   03/03/2015
   Volusia
   ROBERT WINSTON TUCKER
   03/03/2015
   Flagler
  • SEAN TRENT
   03/03/2015
   Volusia
   JOSE TORRES
   03/03/2015
   Volusia
  • SCOTT MORRISSEY
   03/03/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER MORRILL
   03/03/2015
   Volusia
  • MARK HUGHES
   03/03/2015
   Volusia
   JOHN DOE
   03/03/2015
   Volusia
  • ANABEL CORREA
   03/03/2015
   Volusia
   KIMBERLY BUSSOLOTTI
   03/03/2015
   Volusia
  • NICHOLAS EDWARD LEBLANC
   03/03/2015
   Flagler
   DAVID VALDERRAMA
   03/03/2015
   Volusia
  • CLINTON PINNOCK
   03/03/2015
   Volusia
   WAYNE MYHILL
   03/03/2015
   Volusia
  • PAUL KIDDER
   03/03/2015
   Volusia
   BLANCA HORTON
   03/03/2015
   Volusia
  • EDWARD CAMEJO
   03/03/2015
   Volusia
   MELISSA BOLZAU
   03/03/2015
   Volusia
  • HALLI BLOWER
   03/03/2015
   Volusia
   DANNY BELLAMY
   03/03/2015
   Volusia
  • SARAH SHAW
   03/03/2015
   Volusia
   JORDAN MASTERS
   03/03/2015
   Volusia
  • SHERREL HICKOK
   03/03/2015
   Volusia
   JULIAN CARTER
   03/03/2015
   Volusia
  • MILLER BROWN
   03/03/2015
   Volusia
   ERIC SCOTT MILLER
   03/03/2015
   Flagler
  • JEREMIE WILEY
   03/03/2015
   Volusia
   NEIL TUTON
   03/03/2015
   Volusia
  • FRANK QUARTERMAN
   03/03/2015
   Volusia
   RICHARD METCALF
   03/03/2015
   Volusia
  • JUSTIN MAURELIS
   03/03/2015
   Volusia
   MATTHEW HERNDON
   03/03/2015
   Volusia
  • JEREMY HANDLEY
   03/03/2015
   Volusia
   CATHERINE GAHRING
   03/03/2015
   Volusia
  • LEO BRITT
   03/03/2015
   Volusia
   GERALD BELL
   03/03/2015
   Volusia
  • MICHELLE PHILLIPS
   03/03/2015
   Volusia
   CARLOS ARQUETA
   03/03/2015
   Volusia
  • RICHARD ALICEA
   03/03/2015
   Volusia
   PAUL STONECIPHER
   03/03/2015
   Volusia
  • DAVID THOMAS
   03/03/2015
   Volusia
   MICHAEL POTTER
   03/03/2015
   Volusia
  • HOWARD PARKS
   03/03/2015
   Volusia
   GREGORY OPOLKA
   03/02/2015
   Volusia
  • VIRGINIA HASTINGS
   03/02/2015
   Volusia
   AIRIKA FOSTER
   03/02/2015
   Volusia
  • JASON BEAM
   03/02/2015
   Volusia
   VICKI ANDRINOPOULO
   03/02/2015
   Volusia
  • HASSAN HASSAN
   03/02/2015
   Volusia
   DEVIN DREILING
   03/02/2015
   Volusia
  • DANIEL BUTTS
   03/02/2015
   Volusia
   DONALD WATZNAUER
   03/02/2015
   Flagler
  • SCOTT WIRTH
   03/02/2015
   Volusia
   KEYRON WILLIAMSON
   03/02/2015
   Volusia
  • ALFORD STATEN
   03/02/2015
   Volusia
   IVANA MCKENZIE
   03/02/2015
   Volusia
  • TODD MCGATHEY
   03/02/2015
   Volusia
   HERMENA MCDANIAL
   03/02/2015
   Volusia
  • ELIZABETH HOWELL
   03/02/2015
   Volusia
   HENRY HAYWARD
   03/02/2015
   Volusia
  • HARLAN COONEY
   03/02/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER JERALD WALKER
   03/02/2015
   Flagler
  • JOHN WALDRON
   03/02/2015
   Volusia
   JENIFER ROWE
   03/02/2015
   Volusia
  • KYLE LYNCH
   03/02/2015
   Volusia
   COURTNEY HILLDALE
   03/02/2015
   Volusia
  • MICHELLE GUSTAVSSON
   03/02/2015
   Volusia
   MITCHELL DORN
   03/02/2015
   Volusia
  • TIMOTHY DANIEL
   03/02/2015
   Volusia
   JEREMY MICHAEL PENLAND
   03/02/2015
   Flagler
  • PATRICK SMITH
   03/02/2015
   Volusia
   SUSAN RICHARDS
   03/02/2015
   Volusia
  • ASHLEE REIS
   03/02/2015
   Volusia
   RODNEY ANTHONY CAMPBELL
   03/02/2015
   Flagler
  • WILLIAM WILLIAMSON
   03/02/2015
   Volusia
   LOUIS OTTEN
   03/02/2015
   Volusia
  • SHANNON HOROWITZ
   03/02/2015
   Volusia
   CORNELIUS BENJAMIN
   03/02/2015
   Volusia
  • CAROLA ORTA DIAZ
   03/02/2015
   Volusia
   HUNTER STEPHEN WATSON
   03/02/2015
   Flagler
  • MATTHEW WELLS
   03/02/2015
   Volusia
   NICHOLAS STALLARD
   03/02/2015
   Volusia
  • SEAN NEWTON
   03/02/2015
   Volusia
   EDDIE MAY
   03/02/2015
   Volusia
  • JANE JOYCE
   03/02/2015
   Volusia
   TARA JOHNSTON
   03/02/2015
   Volusia
  • GLENN HOWARD
   03/02/2015
   Volusia
   JOSHUA HOUSER
   03/02/2015
   Volusia
  • ANDREW ASRAB
   03/02/2015
   Volusia
   BREANNA WATT
   03/02/2015
   Volusia

  • CRIME VIDEOS

  • ABOUT MUGSHOTS

   This site records those taken into custody by local law enforcement. Booking information has been collected from the Volusia and Flagler County Jail systems.

   The site makes no assumptions or representations about guilt or innocence. People charged with crimes are presumed innocent unless proven guilty. Information on this site should not be used to determine any person's actual criminal record.

   Mug shots are presented chronologically, by booking date, and remain online for a maximum of 90 days.

   To report issues with this site, email webmaster@news-jrnl.com.