• CLIFFORD ROBINSON
  929921
  Booking Number: 929921
  Booked on: 07/21/2014
  Date of Birth: 9/2/1972
  Gender: Male
  Race: B
  Charge Number:
  1

  Violation Code:

  Violation Description:
  RETAIL THEFT

  Required Bond Amount:


  DISPLAYING
  567 PEOPLE
  WHO WERE BOOKED IN THE LAST
  7 DAYS IN
  VOLUSIA AND FLAGLER COUNTIES

  • CLIFFTON ROBINSON
   09/23/2014
   Volusia
   JAMAAL MARTIN
   09/23/2014
   Volusia
  • EDDIE LYONS
   09/23/2014
   Volusia
   BRIENNE LONG
   09/23/2014
   Volusia
  • TONY GUERRA
   09/23/2014
   Volusia
   MICHAEL EDWARDS
   09/23/2014
   Volusia
  • KEVIN PATRICK CHAVIANO
   09/23/2014
   Flagler
   KURTIS WEBB
   09/23/2014
   Volusia
  • JORDAN MULLEN
   09/23/2014
   Volusia
   JOSEPH MCLAUGHLIN
   09/23/2014
   Volusia
  • FREDERICK GORDON
   09/23/2014
   Volusia
   JOSE DELVALLE III
   09/23/2014
   Volusia
  • TATUM APONTE
   09/23/2014
   Volusia
   THERESA SWIM
   09/23/2014
   Flagler
  • WILLIAM SMITH
   09/23/2014
   Volusia
   JACKIE PRICE
   09/23/2014
   Volusia
  • BRIAN BENNETT
   09/23/2014
   Volusia
   TIMMY WILMORE
   09/23/2014
   Volusia
  • BRIAN WATSON
   09/23/2014
   Volusia
   KAREEM WARD
   09/23/2014
   Volusia
  • BRIAN STANHOPE
   09/23/2014
   Volusia
   MARCOS MERCADO
   09/23/2014
   Volusia
  • MAHR ELBILTAGY
   09/23/2014
   Volusia
   MALACHI CRUSE
   09/23/2014
   Volusia
  • CEDRIC CANNON
   09/23/2014
   Volusia
   Aaron LAMAR Johnson
   09/23/2014
   Flagler
  • BLAKE TOKMAN
   09/23/2014
   Volusia
   MARIA SANCHEZ
   09/23/2014
   Volusia
  • LEVEN RENDER
   09/23/2014
   Volusia
   JORDON PRINCE
   09/23/2014
   Volusia
  • JASON MORRISON
   09/23/2014
   Volusia
   JENNIE MILLS
   09/23/2014
   Volusia
  • ARIEL MARINE
   09/23/2014
   Volusia
   NICHOLAS MAGEE
   09/23/2014
   Volusia
  • NATHAN LAGI
   09/23/2014
   Volusia
   JOSE DAVILATAVIO
   09/23/2014
   Volusia
  • KEVIN CRUTCHFIELD
   09/23/2014
   Volusia
   NICOLE COOK
   09/23/2014
   Volusia
  • SHATAWAN BRYANT
   09/23/2014
   Volusia
   ANDREW BENSON
   09/23/2014
   Volusia
  • SHERMAN ATKINS
   09/23/2014
   Volusia
   JOHN ALLEN
   09/23/2014
   Volusia
  • Christian NICHOLAS Jordan
   09/23/2014
   Flagler
   JENNIFER PRESLEY
   09/23/2014
   Volusia
  • JONATHON LINDSEY-WADE
   09/23/2014
   Volusia
   MARK GREEN
   09/23/2014
   Volusia
  • LAUREN EICHELMAN
   09/23/2014
   Volusia
   DAYSHUN BEVERITT
   09/23/2014
   Volusia
  • LAWANDA ADAMS
   09/23/2014
   Volusia
   CALVIN JOSEPH BURNHAM
   09/23/2014
   Flagler
  • YAMISHA WOOTEN
   09/23/2014
   Volusia
   RECARDO TURNER
   09/23/2014
   Volusia
  • ROBERT SHOVER
   09/23/2014
   Volusia
   ANDREA MASSEY
   09/23/2014
   Volusia
  • RICHARD FORD
   09/23/2014
   Volusia
   TERRY CAUSEY
   09/23/2014
   Volusia
  • MICHAEL STANGER
   09/23/2014
   Volusia
   CHEVEZ PRICE
   09/23/2014
   Volusia
  • GLEN JOHNSON
   09/23/2014
   Volusia
   ASHLEY MOSS
   09/23/2014
   Volusia
  • DAVID MCCARTHY
   09/23/2014
   Volusia
   WILLIE MITCHELL
   09/23/2014
   Volusia
  • ERIC MARCOTTE
   09/23/2014
   Volusia
   JACOB LLEWELLYN
   09/23/2014
   Volusia
  • ANGELA FRANCKOWIAK
   09/23/2014
   Volusia
   JULIA ANDREWS
   09/23/2014
   Volusia
  • ALEXIS ACEVEDO
   09/23/2014
   Volusia
   RAMSEY BRANDON FANOR
   09/23/2014
   Flagler
  • TAVAREZ JAQ’AY CALLOWAY
   09/23/2014
   Flagler
   JORDAN REDDY
   09/23/2014
   Volusia
  • HEATHER MAYER
   09/23/2014
   Volusia
   LARRY GREGORY
   09/23/2014
   Volusia
  • SHANNA FERRING
   09/23/2014
   Volusia
   JAMES JUSTICE
   09/22/2014
   Volusia
  • ALISHA WATKINS
   09/22/2014
   Volusia
   MICHELLE WILLIAMS
   09/22/2014
   Volusia
  • CLARENCE WALKER
   09/22/2014
   Volusia
   TREVOR SEEDARNEE
   09/22/2014
   Volusia
  • DIANA NOTTINGHAM
   09/22/2014
   Volusia
   WILLIAM LANE
   09/22/2014
   Volusia
  • MICHAEL FAGAN
   09/22/2014
   Volusia
   MATTHEW DEAN
   09/22/2014
   Volusia
  • MISTY CASEY
   09/22/2014
   Volusia
   BRIAN BURKE
   09/22/2014
   Volusia
  • CHESTER BELLANTONI
   09/22/2014
   Volusia
   NATALEESE STALLING
   09/22/2014
   Volusia
  • SARA SPENCE
   09/22/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER RICHARDS
   09/22/2014
   Volusia
  • ASHLEY PRECIVAL
   09/22/2014
   Volusia
   JANELLE BOWSER
   09/22/2014
   Volusia
  • MONTE BINGHAM
   09/22/2014
   Volusia
   DAVID JONATHAN GREGORY
   09/22/2014
   Flagler
  • BARRY HIGHTOWER
   09/22/2014
   Volusia
   DANIEL GRAVELL
   09/22/2014
   Volusia
  • ADAM EVANS
   09/22/2014
   Volusia
   JACOB BROWN
   09/22/2014
   Volusia
  • CHEYNE ANDERSON
   09/22/2014
   Volusia
   MARY ALGER
   09/22/2014
   Volusia
  • ROBERT CHAPMAN
   09/22/2014
   Flagler
   JESSE WEED
   09/22/2014
   Volusia
  • PAULETTE VICKERS
   09/22/2014
   Volusia
   JUAN SORIA
   09/22/2014
   Volusia
  • DAWN OBRIEN
   09/22/2014
   Volusia
   SCOTT MARTIN
   09/22/2014
   Volusia
  • SHANNON KAY
   09/22/2014
   Volusia
   CHARLES HANCHER
   09/22/2014
   Volusia
  • TROY DURRANCE
   09/22/2014
   Volusia
   SUMMER BAKER
   09/22/2014
   Volusia
  • JOSE AVILAHERNANDEZ
   09/22/2014
   Volusia
   DAWN MARIE REID
   09/22/2014
   Flagler
  • BARBARA PAXTON
   09/22/2014
   Volusia
   AMADINO ORTIZ
   09/22/2014
   Volusia
  • JOSEPH MCLAUGHLIN
   09/22/2014
   Volusia
   WILLIAM GATES
   09/22/2014
   Volusia
  • NICHOLAS ELKINS
   09/22/2014
   Volusia
   BRYAN BARTANUS
   09/22/2014
   Volusia
  • RYAN THOMAS GIOVINE
   09/22/2014
   Flagler
   ANGEL BRADLEY
   09/22/2014
   Volusia
  • DOUGLAS BASSETT
   09/22/2014
   Volusia
   HEATHER WELSH
   09/22/2014
   Volusia
  • ALEXANDER TENNANT
   09/22/2014
   Volusia
   CHARLES SMITH
   09/22/2014
   Volusia
  • MARCUS LLOYD
   09/22/2014
   Volusia
   DEMETRIOS KARAGIANNIS
   09/22/2014
   Volusia
  • MARK BITTNER
   09/22/2014
   Volusia
   JOHNNY WOOD
   09/22/2014
   Volusia
  • JOHN TROIANO
   09/22/2014
   Volusia
   FREDY MUNOZ ORTEGA
   09/22/2014
   Volusia
  • LEO KACZMAREK
   09/22/2014
   Volusia
   DANNY HURD
   09/22/2014
   Volusia
  • ANTHONY HAMMOND
   09/22/2014
   Volusia
   KARLA RYBICKI
   09/22/2014
   Volusia
  • CHRISTOPHER HART
   09/22/2014
   Volusia
   KYLE CALHOUN
   09/22/2014
   Volusia
  • KALA BAXTER
   09/22/2014
   Volusia
   DUSTIN MIRACLE
   09/22/2014
   Volusia
  • ALEX LOUPIN
   09/22/2014
   Volusia
   JASON KLINE
   09/22/2014
   Volusia
  • JANICE JOHNSON
   09/22/2014
   Volusia
   CODY IRVIN
   09/22/2014
   Volusia
  • KRISTOPHER DENSON
   09/22/2014
   Volusia
   GARY CHERVINSKI
   09/22/2014
   Volusia
  • SHARON SMITH
   09/22/2014
   Volusia
   HEATHER ROSE
   09/22/2014
   Volusia
  • TONY MCGLOTHIN
   09/22/2014
   Volusia
   ANNEMARIE MARS
   09/22/2014
   Volusia
  • MARK HINTON
   09/22/2014
   Volusia
   MICHAEL FABIAN
   09/22/2014
   Volusia
  • ANGEL EMERSON
   09/22/2014
   Volusia
   JAMES WRIGHT
   09/22/2014
   Volusia
  • JEREMY TURNER
   09/22/2014
   Volusia
   MARTINA SCOTT
   09/22/2014
   Volusia
  • RAYMOND SCHIMP
   09/22/2014
   Volusia
   JOHNNY PATTERSON
   09/22/2014
   Volusia
  • PHILLIP MOORE
   09/22/2014
   Volusia
   KENNETH LUCAS
   09/22/2014
   Volusia
  • ELIZABETH GOLDSMITH
   09/22/2014
   Volusia
   TIMOTHY FIDLER
   09/22/2014
   Volusia
  • JAMES BENSON
   09/22/2014
   Volusia
   RANDALL JONAS
   09/21/2014
   Volusia
  • BENJAMIN SHULTZ
   09/21/2014
   Volusia
   ROBERT ROBINSON
   09/21/2014
   Volusia
  • KRISTI NANCE
   09/21/2014
   Volusia
   FREDDIE CASH
   09/21/2014
   Volusia
  • SHELDON CAMPBELL
   09/21/2014
   Volusia
   ANGEL RIVERA
   09/21/2014
   Flagler
  • ROBERT SHULL
   09/21/2014
   Volusia
   ASHLEE REIS
   09/21/2014
   Volusia
  • BRITNEY POWELL
   09/21/2014
   Volusia
   AL MILLER
   09/21/2014
   Volusia
  • ZACHARY MATHEWS
   09/21/2014
   Volusia
   MICHAEL KUIPERS
   09/21/2014
   Volusia
  • LISA KELLEY
   09/21/2014
   Volusia
   BRANDON DUNLOP
   09/21/2014
   Volusia
  • CALVIN DAVIS
   09/21/2014
   Volusia
   ERIC CHEESBRO
   09/21/2014
   Volusia
  • DUSTIN ANGLIN
   09/21/2014
   Volusia
   AMY SOLLEY
   09/21/2014
   Volusia
  • BOB SINGLETARY
   09/21/2014
   Volusia
   JEREMIAH JOHNSON
   09/21/2014
   Volusia
  • ADAM HOGAN
   09/21/2014
   Volusia
   HECTOR GONZALEZ
   09/21/2014
   Volusia
  • MICHAEL DOUDNEY
   09/21/2014
   Volusia
   KEVIN WHALEN
   09/21/2014
   Volusia
  • STEVEN RITCHIE
   09/21/2014
   Volusia
   JOSHUA GIBSON
   09/21/2014
   Volusia
  • DARIO BRONCATA
   09/21/2014
   Volusia
   SAMANTHA SWEENEY
   09/21/2014
   Volusia
  • JON POPKEY
   09/21/2014
   Volusia
   HANNAH PICK
   09/21/2014
   Volusia
  • KEITH BERSCHE
   09/21/2014
   Volusia
   ERIN WENZEL
   09/21/2014
   Volusia
  • JASMINE STOKES
   09/21/2014
   Volusia
   KEITH SOJDA
   09/21/2014
   Volusia
  • VARSELL SANDERS
   09/21/2014
   Volusia
   AARON MCCOMBS
   09/21/2014
   Volusia
  • TAMMY HOLMES
   09/21/2014
   Volusia
   ALYSON DATTOLI
   09/21/2014
   Volusia
  • PASSHA SIMMONS
   09/21/2014
   Volusia
   ROBERT HERSEY
   09/21/2014
   Volusia
  • CARL FIKE
   09/21/2014
   Volusia
   KEVIN DEGNAN
   09/21/2014
   Volusia
  • MACKEY CREAMER
   09/21/2014
   Volusia
   DESMOND TURNER
   09/21/2014
   Volusia
  • GEORGE STEWART
   09/21/2014
   Volusia
   DAVID STEELE
   09/21/2014
   Volusia
  • MICHAEL SIMONS
   09/21/2014
   Volusia
   CANDICE ROSTAN
   09/21/2014
   Volusia
  • LISA HRBAL-MEADE
   09/21/2014
   Volusia
   DAVID DUPONS
   09/21/2014
   Volusia
  • WILLIAM BAY
   09/21/2014
   Volusia
   BRYAN ALLEN
   09/21/2014
   Volusia
  • ANDREW SWEENEY
   09/21/2014
   Volusia
   DAVINA SNODGRASS
   09/21/2014
   Volusia
  • JEANNIE SHARP
   09/21/2014
   Volusia
   OMAR OLASCOAGO
   09/21/2014
   Volusia
  • ROBERT LEWIS
   09/21/2014
   Volusia
   MATTHEW LEWIS
   09/21/2014
   Volusia
  • KEITH KNIGHT
   09/21/2014
   Volusia
   STANLEY IMMICH
   09/21/2014
   Volusia
  • JOSEPH CHAVEZ
   09/21/2014
   Volusia
   MICHAEL BISSELL
   09/21/2014
   Volusia
  • AARON ALBRIGHT
   09/21/2014
   Volusia
   KEVIN ROBERT BLOESCH
   09/21/2014
   Flagler
  • STEPHEN YATES
   09/21/2014
   Volusia
   BRANDON WHISENANT
   09/21/2014
   Volusia
  • NAIL SHAHU
   09/21/2014
   Volusia
   DESIREE POYATT
   09/21/2014
   Volusia
  • DEVONTE MOTEN
   09/21/2014
   Volusia
   JASON MORRISON
   09/21/2014
   Volusia
  • JANICE MOORE
   09/21/2014
   Volusia
   RICHARD LEGASSA
   09/21/2014
   Volusia
  • WILLIAM LANE
   09/21/2014
   Volusia
   WAYNE HASHER
   09/21/2014
   Volusia
  • PAUL HAMAKER
   09/21/2014
   Volusia
   MICHAEL HALYARD
   09/21/2014
   Volusia
  • OKSANA FEDOTOVA
   09/21/2014
   Volusia
   DOMINIC DEVITA
   09/21/2014
   Volusia
  • ANTHONY VAN BUREN
   09/20/2014
   Volusia
   COREY TRAMEL
   09/20/2014
   Volusia
  • KEIANA THOMAS
   09/20/2014
   Volusia
   RORY SWAN
   09/20/2014
   Volusia
  • DONNA SUMNER
   09/20/2014
   Volusia
   JAMES SHUEY
   09/20/2014
   Volusia
  • KEAN RIPLEY
   09/20/2014
   Volusia
   JOSE REYES
   09/20/2014
   Volusia
  • SUSANNE PURDY
   09/20/2014
   Volusia
   JACOB PROCTOR
   09/20/2014
   Volusia
  • STEPHEN POST
   09/20/2014
   Volusia
   KELLY ODOM
   09/20/2014
   Volusia
  • MAURICE MORGAN
   09/20/2014
   Volusia
   JULIA MASLAK
   09/20/2014
   Volusia
  • CANDACE LONG
   09/20/2014
   Volusia
   ALONZO LIVERMAN
   09/20/2014
   Volusia
  • AMANDA LAVAN
   09/20/2014
   Volusia
   WILLIAM LANGSTON
   09/20/2014
   Volusia
  • MICHAEL HOOKER
   09/20/2014
   Volusia
   JOSEPH GRIFFIS
   09/20/2014
   Volusia
  • ZACHARY GREENE
   09/20/2014
   Volusia
   CRYSTAL GIBSON
   09/20/2014
   Volusia
  • ANTON GARDNER
   09/20/2014
   Volusia
   SHAWN FISSELL
   09/20/2014
   Volusia
  • LONNIE CRAWFORD
   09/20/2014
   Volusia
   HOWARD COOK
   09/20/2014
   Volusia
  • WILLIAM COLLINS
   09/20/2014
   Volusia
   MEREDITH COLEMAN
   09/20/2014
   Volusia
  • MATTHEW BOALS
   09/20/2014
   Volusia
   SHAWN BLISS
   09/20/2014
   Volusia
  • LANCE BECKER
   09/20/2014
   Volusia
   KENNETH BATTON
   09/20/2014
   Volusia
  • JUAN AGUILAR
   09/20/2014
   Volusia
   ALI WEINBERG
   09/20/2014
   Volusia
  • CARLOS RODRIGUEZ-INFANTE
   09/20/2014
   Volusia
   ANTHONY REED
   09/20/2014
   Volusia
  • TRAVIS JONES
   09/20/2014
   Volusia
   KYLE FREEMAN
   09/20/2014
   Volusia
  • JACOB BARTANUS
   09/20/2014
   Volusia
   JOHN ASHTON
   09/20/2014
   Volusia
  • ARMOR SIMOES MORAES
   09/20/2014
   Flagler
   NATHAN YALE
   09/20/2014
   Volusia
  • CRYSTAL WROBLEWSKI
   09/20/2014
   Volusia
   STEPHEN REECE
   09/20/2014
   Volusia
  • CARMINE PAGNOZZI
   09/20/2014
   Volusia
   JAMES MYERS
   09/20/2014
   Volusia
  • CLARANCE HULL
   09/20/2014
   Volusia
   JOSHUA HENDRICKSON
   09/20/2014
   Volusia
  • REANA CONCEPCION
   09/20/2014
   Volusia
   CLYDE BUMGARNER
   09/20/2014
   Volusia
  • GRANT BONILLA
   09/20/2014
   Volusia
   DANIEL MULLER
   09/20/2014
   Flagler
  • KEN CAMERON DRIGGERS
   09/20/2014
   Flagler
   DERRICK WOODSBROWN
   09/20/2014
   Volusia
  • SHAQUANA HAMILTON
   09/20/2014
   Volusia
   LYNN CONLEY III
   09/20/2014
   Volusia
  • ERIC CLARK
   09/20/2014
   Volusia
   MICHAEL WILLIAMS
   09/19/2014
   Volusia
  • THOMAS THORNTON
   09/19/2014
   Volusia
   MICHAEL SMITH
   09/19/2014
   Volusia
  • ALEXIA LIVINGSTON
   09/19/2014
   Volusia
   TIMOTHY GLASSBURN
   09/19/2014
   Volusia
  • PAULA DEXTER
   09/19/2014
   Volusia
   FAISAL BAGHDADI
   09/19/2014
   Volusia
  • WILLIAM DENNIS COSTELLO
   09/19/2014
   Flagler
   ALEJANDRO RODRIGUEZ
   09/19/2014
   Volusia
  • BARBARA MORGAN
   09/19/2014
   Volusia
   TONY HAYES
   09/19/2014
   Volusia
  • KANESHA DENNIS
   09/19/2014
   Volusia
   RICHARD COLE
   09/19/2014
   Volusia
  • RYAN BURKE
   09/19/2014
   Volusia
   JOSE BRAVO
   09/19/2014
   Volusia
  • JESSICA NORVITZ
   09/19/2014
   Volusia
   ELISA AGOSTO
   09/19/2014
   Volusia
  • DANISHA ANNETTE JOHNSON
   09/19/2014
   Flagler
   JEFFERY EDGAR PRATT
   09/19/2014
   Flagler
  • NICHOLAS RUSSELL
   09/19/2014
   Volusia
   HAROLD RAMEY
   09/19/2014
   Volusia
  • JOHN HUHES
   09/19/2014
   Volusia
   ERICA HESS
   09/19/2014
   Volusia
  • CEDRIC GLENN
   09/19/2014
   Volusia
   LINTON BURKE
   09/19/2014
   Volusia
  • EMANUEL SLOSS
   09/19/2014
   Volusia
   ROBERT SANDERS
   09/19/2014
   Volusia
  • NELSON RIVERA
   09/19/2014
   Volusia
   GEORGE LUGTIG
   09/19/2014
   Volusia
  • RONALD LEWIS
   09/19/2014
   Volusia
   ALONZA HENRY
   09/19/2014
   Volusia
  • CHRISTOPHER GARILL
   09/19/2014
   Volusia
   SHAWN ENGLISH
   09/19/2014
   Volusia
  • LLYOD BURSON
   09/19/2014
   Volusia
   MITCHELL BRIGHT
   09/19/2014
   Volusia
  • DAVID JAMES MYERS
   09/19/2014
   Flagler
   YURI ZAMORA
   09/19/2014
   Volusia
  • RENEE OAKLEY
   09/19/2014
   Volusia
   JEFFERY NELSON
   09/19/2014
   Volusia
  • ALEXIS MISTRETTA
   09/19/2014
   Volusia
   AUDREY MCWHITE
   09/19/2014
   Volusia

  • CRIME VIDEOS

  • ABOUT MUGSHOTS

   This site records those taken into custody by local law enforcement. Booking information has been collected from the Volusia and Flagler County Jail systems.

   The site makes no assumptions or representations about guilt or innocence. People charged with crimes are presumed innocent unless proven guilty. Information on this site should not be used to determine any person's actual criminal record.

   Mug shots are presented chronologically, by booking date, and remain online for a maximum of 90 days.

   To report issues with this site, email webmaster@news-jrnl.com.