• PAUL TARUS
  930033
  Booking Number: 930033
  Booked on: 07/23/2014
  Date of Birth: 2/1/1989
  Gender: Male
  Race: W
  Charge Number:
  1

  Violation Code:

  Violation Description:
  DOMESTIC BATTERY

  Required Bond Amount:


  Charge Number:
  2

  Violation Code:

  Violation Description:
  CRIMINAL MISCHIEF (ABOVE $200 BUT BELOW $1000)

  Required Bond Amount:


  DISPLAYING
  526 PEOPLE
  WHO WERE BOOKED IN THE LAST
  7 DAYS IN
  VOLUSIA AND FLAGLER COUNTIES

  • ASHLEY JELKS
   07/25/2014
   Volusia
   RICHARD WINCHESTER
   07/25/2014
   Volusia
  • RONALD WHITE
   07/25/2014
   Volusia
   PAIGE WAY
   07/25/2014
   Volusia
  • ALEX SAFFORD
   07/25/2014
   Volusia
   ROBERTO RODRIGUEZ
   07/25/2014
   Volusia
  • MICHAEL REDDING
   07/25/2014
   Volusia
   ROBERT KING
   07/25/2014
   Volusia
  • MARK JOHNS
   07/25/2014
   Volusia
   OWEN GRAHAM
   07/25/2014
   Volusia
  • MICKALA GARBARINO
   07/25/2014
   Volusia
   MARCO CARDENAS
   07/25/2014
   Volusia
  • KYLE CAMPBELL
   07/25/2014
   Volusia
   CARLTON BROWN
   07/25/2014
   Volusia
  • APRIL BLANK
   07/25/2014
   Volusia
   STEPHEN BEARD
   07/25/2014
   Volusia
  • ROBERT WILSON
   07/25/2014
   Volusia
   BRIAN WELLS
   07/25/2014
   Volusia
  • FERNANDO RODRIGUEZ
   07/25/2014
   Volusia
   ANTONIO ORTIZ
   07/25/2014
   Volusia
  • BRIAN MUNCH
   07/25/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER MARSHALL
   07/25/2014
   Volusia
  • ANGELIA HUTCHINS
   07/25/2014
   Volusia
   CATHERINE HALL
   07/25/2014
   Volusia
  • STEPHAN GOODWIN
   07/25/2014
   Volusia
   JEFFERY UPTAGRAFFT
   07/25/2014
   Volusia
  • ROBERT SPOHN JR
   07/25/2014
   Volusia
   SCOTT MENARD
   07/25/2014
   Volusia
  • MARY HARICH
   07/25/2014
   Volusia
   RYAN DRURY
   07/25/2014
   Volusia
  • STANLEY CANNON
   07/25/2014
   Volusia
   ARTHUR CALHOUN
   07/25/2014
   Volusia
  • SUSAN BRYAN
   07/25/2014
   Volusia
   RALPH WILLIAMS
   07/25/2014
   Volusia
  • GREGORY TUSSEY
   07/25/2014
   Volusia
   TIMOTHY SOBOLEWSKI
   07/25/2014
   Volusia
  • KRISTEN SANTEE
   07/25/2014
   Volusia
   CHRIS OTERO
   07/25/2014
   Volusia
  • DARIO MOJICA
   07/25/2014
   Volusia
   JAMES LARRY
   07/25/2014
   Volusia
  • ELIZABETH COOK
   07/25/2014
   Volusia
   ROBERT BUCALA
   07/25/2014
   Volusia
  • WILLIAM BRITT
   07/25/2014
   Volusia
   BRANDON BARKER
   07/25/2014
   Volusia
  • MAXIE THOMAS
   07/25/2014
   Volusia
   ANDREW JOHNSON
   07/25/2014
   Volusia
  • ARTHUR FRANCIS
   07/25/2014
   Volusia
   ANTHONY CUE
   07/25/2014
   Volusia
  • JOHN WYLIE
   07/25/2014
   Volusia
   LEONARD RIOUX
   07/25/2014
   Volusia
  • KENNETH PRICE
   07/25/2014
   Volusia
   JOSHUA LEWIS
   07/25/2014
   Volusia
  • ROBERT LARKIN
   07/25/2014
   Volusia
   THOMAS POTTS-BURRILL
   07/25/2014
   Volusia
  • TREVOR KING
   07/25/2014
   Volusia
   DONALD TWAITS
   07/25/2014
   Volusia
  • CHUNGUANG TANG
   07/25/2014
   Volusia
   CANDACE SIMPSON
   07/25/2014
   Volusia
  • JASON NEVILLE
   07/25/2014
   Volusia
   TRISTAN MACKER
   07/25/2014
   Volusia
  • TERRY GIBSON
   07/25/2014
   Volusia
   JOHN GENTRY
   07/25/2014
   Volusia
  • TRAVIS WILLIAMS
   07/25/2014
   Volusia
   STACEY VIDAL
   07/25/2014
   Volusia
  • AMANDA RASMUSSEN
   07/25/2014
   Volusia
   DANIEL POLE
   07/25/2014
   Volusia
  • MICHAEL GALLIMORE
   07/25/2014
   Volusia
   JUNE FLORO
   07/25/2014
   Volusia
  • JACQUELINE FLORES
   07/25/2014
   Volusia
   TRUDIE CARE
   07/25/2014
   Volusia
  • CHERI BRANT
   07/25/2014
   Volusia
   JASMINE BOWLES
   07/25/2014
   Volusia
  • DEL BOLT
   07/25/2014
   Volusia
   JASON RODGERS
   07/24/2014
   Volusia
  • DUSTIN PIERCE
   07/24/2014
   Volusia
   DOLPHUS KNOX
   07/24/2014
   Volusia
  • MARK KITTERER
   07/24/2014
   Volusia
   DANIEL HRABAL
   07/24/2014
   Volusia
  • KENDRICK HODGE
   07/24/2014
   Volusia
   DAVID HARVEY
   07/24/2014
   Volusia
  • RASHAD CUTLER
   07/24/2014
   Volusia
   KEVIN BROWN
   07/24/2014
   Volusia
  • BAILEY KALLEN
   07/24/2014
   Volusia
   NATHAN MOBLEY
   07/24/2014
   Volusia
  • FRANK JAMES
   07/24/2014
   Volusia
   JASON HOOD
   07/24/2014
   Volusia
  • PRINCE WHITES
   07/24/2014
   Volusia
   ROBERT STERLING
   07/24/2014
   Volusia
  • FREDERICK SMITH
   07/24/2014
   Volusia
   KOURTNIE OROURKE
   07/24/2014
   Volusia
  • BRADLEY MERTEN
   07/24/2014
   Volusia
   WILBUR MENDOZA
   07/24/2014
   Volusia
  • JENIFFER MACHEL
   07/24/2014
   Volusia
   BRENT HIMMELMANN
   07/24/2014
   Volusia
  • ZACHARY GITTNER
   07/24/2014
   Volusia
   MICHAEL DONAHUE
   07/24/2014
   Volusia
  • DARREN BONTEMPO
   07/24/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER BENEDETTO
   07/24/2014
   Volusia
  • NAUTIKA ANDERSON
   07/24/2014
   Volusia
   LUCIEN SUPRICE
   07/24/2014
   Volusia
  • SHANNON BUCKLER
   07/24/2014
   Volusia
   ELISA AGOSTO
   07/24/2014
   Volusia
  • NICOLE SCALISE
   07/24/2014
   Volusia
   HARLEE MANNING
   07/24/2014
   Volusia
  • KEITH LAFLAMME
   07/24/2014
   Volusia
   TERRANCE JOHNSON
   07/24/2014
   Volusia
  • ROBERT WILLIAMS JR
   07/24/2014
   Volusia
   AVERY WALKER
   07/24/2014
   Volusia
  • MICHAEL TAYLOR
   07/24/2014
   Volusia
   KEVIN SKINNER
   07/24/2014
   Volusia
  • BIENVENIDO SANTIAGO
   07/24/2014
   Volusia
   MICHAEL POTTER
   07/24/2014
   Volusia
  • BROOKE PIERCY
   07/24/2014
   Volusia
   TRISHTAN NYREL TOLBERT
   07/24/2014
   Volusia
  • RASHAD MILES
   07/24/2014
   Volusia
   JANNETTE FERNANDEZ
   07/24/2014
   Volusia
  • ALEX DUNCAN
   07/24/2014
   Volusia
   LEE COLE
   07/24/2014
   Volusia
  • JENEANE TRIPLETTE
   07/24/2014
   Volusia
   JOHN SMITH
   07/24/2014
   Volusia
  • FORRIS SMITH
   07/24/2014
   Volusia
   VEONTAE SIMMONS
   07/24/2014
   Volusia
  • KENNETH ROSS
   07/24/2014
   Volusia
   GREGG LOGSDON
   07/24/2014
   Volusia
  • RUDINE HILL
   07/24/2014
   Volusia
   MATTHEW REDMOND
   07/24/2014
   Volusia
  • JAMIN GLADDEN
   07/24/2014
   Volusia
   JOSE CARRERO
   07/24/2014
   Volusia
  • STEVEN WISSINGER
   07/24/2014
   Volusia
   JASON VERRECHIO
   07/24/2014
   Volusia
  • KATRINA SPRINGMAN
   07/24/2014
   Volusia
   GISELLE MICHAELS
   07/24/2014
   Volusia
  • LASHANNA HOPSON
   07/24/2014
   Volusia
   MICHAEL CONLEY
   07/24/2014
   Volusia
  • TRICIA ALEXANDER
   07/24/2014
   Volusia
   JOAO PRAZERES
   07/24/2014
   Flagler
  • BRITTANY LASHAY GALVIN
   07/24/2014
   Flagler
   JOHN HUNTER
   07/24/2014
   Volusia
  • TOBY HOOKER
   07/24/2014
   Volusia
   FRANCISCO FIERRO
   07/24/2014
   Volusia
  • WILLIAM EVERETT
   07/24/2014
   Volusia
   COREY DURHAM
   07/24/2014
   Volusia
  • ALICIA HOLMSTRAND
   07/24/2014
   Volusia
   MATTHEW COBB
   07/24/2014
   Volusia
  • BRANDY CHEATHAM
   07/24/2014
   Volusia
   KYLE CALHOUN
   07/24/2014
   Volusia
  • ALICE BROOKS
   07/24/2014
   Volusia
   KIMBERLY JO SCOTT
   07/24/2014
   Flagler
  • RAYGION STEWART
   07/23/2014
   Volusia
   DEBORAH JAMES
   07/23/2014
   Volusia
  • CYNTHIA HUSEBO
   07/23/2014
   Volusia
   ROBERT HENRY
   07/23/2014
   Volusia
  • DAVID BROWN
   07/23/2014
   Volusia
   MATTHEW BROOKS
   07/23/2014
   Volusia
  • DAREN BENNETT
   07/23/2014
   Volusia
   LAURA ACOSTA
   07/23/2014
   Volusia
  • CHRISTOPHER WILLIAMS
   07/23/2014
   Volusia
   KEVIN ORDWAY
   07/23/2014
   Volusia
  • KERRY MOORE
   07/23/2014
   Volusia
   SHANE KNOX
   07/23/2014
   Volusia
  • JUSTIN KENNEDY
   07/23/2014
   Volusia
   AMY HARDMAN
   07/23/2014
   Volusia
  • TIMOTHY CAMPBELL
   07/23/2014
   Volusia
   CHRISTINE BOLES
   07/23/2014
   Volusia
  • ANGELA TORRES
   07/23/2014
   Volusia
   ANGEL RUIZ
   07/23/2014
   Volusia
  • MELISSA ROBERSON
   07/23/2014
   Volusia
   MARY PEREZ
   07/23/2014
   Volusia
  • CAROLYNN CLEMMONS
   07/23/2014
   Volusia
   ROBERT ZURZOLO
   07/23/2014
   Volusia
  • RONALD STIDD
   07/23/2014
   Volusia
   MARCUS SMITH
   07/23/2014
   Volusia
  • KRISTOPHER SMITH
   07/23/2014
   Volusia
   BRITTANY SINGLETARY
   07/23/2014
   Volusia
  • KIOSHION SHERMAN
   07/23/2014
   Volusia
   OTHA JOHNSON
   07/23/2014
   Volusia
  • WILLIE HUMPHREY
   07/23/2014
   Volusia
   CLARENCE GERTZ
   07/23/2014
   Volusia
  • STEPHANIE EVANS
   07/23/2014
   Volusia
   SARA ROSE SNYDER
   07/23/2014
   Flagler
  • MITCHELL RADFORD
   07/23/2014
   Volusia
   PAYTON PEEBLES
   07/23/2014
   Volusia
  • TRICIANN MIKE
   07/23/2014
   Volusia
   MICHAEL HOOKER
   07/23/2014
   Volusia
  • JAMES HICKS
   07/23/2014
   Volusia
   DEBRA DINAN
   07/23/2014
   Volusia
  • DANIELLE DINAN
   07/23/2014
   Volusia
   JEFFREY ALLEN
   07/23/2014
   Volusia
  • SCOTT MULLEN
   07/23/2014
   Flagler
   EDWARD SUTTTON
   07/23/2014
   Volusia
  • MICHAEL SMITH
   07/23/2014
   Volusia
   LISA PETERSON
   07/23/2014
   Volusia
  • ERNEST JACKSON
   07/23/2014
   Volusia
   ANTHONY HILL
   07/23/2014
   Volusia
  • BRIAN HEAZELTINE
   07/23/2014
   Volusia
   JOSEPH COCHRAN
   07/23/2014
   Volusia
  • KEVIN ANDREL
   07/23/2014
   Volusia
   BENNIE TROUTMAN
   07/23/2014
   Volusia
  • PAUL TARUS
   07/23/2014
   Volusia
   JUAN NIVAR LORA
   07/23/2014
   Volusia
  • JANA GRANT
   07/23/2014
   Volusia
   GLORIA GIORDANO
   07/23/2014
   Volusia
  • FREDERICK BERTRAM CLARK
   07/23/2014
   Flagler
   RAE WILLIAMS
   07/23/2014
   Volusia
  • LISHAWN SHARON
   07/23/2014
   Volusia
   SEVAUGHN PINGREE
   07/23/2014
   Volusia
  • KEVIN GRAHN
   07/23/2014
   Volusia
   KELLEY ANDERSON
   07/23/2014
   Volusia
  • KEITH DANIEL KNIGHT
   07/23/2014
   Flagler
   STEVEN STILLWELL
   07/23/2014
   Volusia
  • CLINTON SHOCKLEY
   07/23/2014
   Volusia
   KIM BIROS
   07/23/2014
   Volusia
  • ALMA WILLIAMS
   07/23/2014
   Volusia
   JESSICA MONTERO
   07/23/2014
   Volusia
  • JENNIFER ELAINE WIGGINS
   07/23/2014
   Flagler
   BOBBY ROLAND
   07/23/2014
   Volusia
  • DARREN PESTKA
   07/23/2014
   Volusia
   JESSE BARRON
   07/23/2014
   Volusia
  • JOSHUA SCHROTH
   07/23/2014
   Volusia
   TREVIA PROVINCE
   07/23/2014
   Volusia
  • KEANDRA ONEAL
   07/23/2014
   Volusia
   BRENDA LINDEN
   07/23/2014
   Volusia
  • BRIDGETTE JACKSON
   07/23/2014
   Volusia
   JOSEPH DEJESUS
   07/23/2014
   Volusia
  • HEATHER NEWMAN
   07/23/2014
   Volusia
   WAYNE HOUSE
   07/23/2014
   Volusia
  • EVERETT SIMMONS
   07/22/2014
   Volusia
   TIMOTHY MADORE
   07/22/2014
   Volusia
  • ZACHARY BECK
   07/22/2014
   Volusia
   SAMANTHA LOGAN
   07/22/2014
   Volusia
  • CARRIE KEITH
   07/22/2014
   Volusia
   BLAKE GEYER
   07/22/2014
   Volusia
  • TONY ELAM
   07/22/2014
   Volusia
   ANDREW ALLEN
   07/22/2014
   Volusia
  • JUDSON STEELMAN HOWARD
   07/22/2014
   Flagler
   BOBBY DAVID MARTIN
   07/22/2014
   Flagler
  • JAMES STERGAS
   07/22/2014
   Volusia
   LUCAS RAVERTY
   07/22/2014
   Volusia
  • HOLLIE NYGAARD
   07/22/2014
   Volusia
   ALEXANDRIA MOORE
   07/22/2014
   Volusia
  • BRANDON KRUPPENBACHER
   07/22/2014
   Volusia
   KEVIN KOUYO
   07/22/2014
   Volusia
  • CARL DEAN
   07/22/2014
   Volusia
   PAUL FRANCIS BERTON
   07/22/2014
   Flagler
  • BRITTANY MARIE CARTIER
   07/22/2014
   Flagler
   LIZETTE SANTIAGO
   07/22/2014
   Flagler
  • SAMUEL WASHINGTON
   07/22/2014
   Volusia
   DAVID SHARP
   07/22/2014
   Volusia
  • LORI NEVA
   07/22/2014
   Volusia
   MARKILO FLOURNOY
   07/22/2014
   Volusia
  • KRYSTAL CURTIS
   07/22/2014
   Volusia
   ANGELO WALSH
   07/22/2014
   Volusia
  • JASON VANN
   07/22/2014
   Volusia
   MICHAEL UMONT
   07/22/2014
   Volusia
  • CHRISTINA NORTHCOTT
   07/22/2014
   Volusia
   NICHOLE NORDYKE
   07/22/2014
   Volusia
  • DEMETRIUS LILLIE
   07/22/2014
   Volusia
   KYLE FREEMAN
   07/22/2014
   Volusia
  • RICHARD DUKE
   07/22/2014
   Volusia
   WINSTON ST JOHN SLAUGHTER
   07/22/2014
   Flagler
  • MELISSA STOLFI
   07/22/2014
   Volusia
   JOSE MURILLO-SOZA
   07/22/2014
   Volusia
  • JENNIE MILLS
   07/22/2014
   Volusia
   MICHAEL KUIPERS
   07/22/2014
   Volusia
  • MARCO JOHNSON
   07/22/2014
   Volusia
   GARRETT JOHNSON
   07/22/2014
   Volusia
  • ALISHIA DRIGGERS
   07/22/2014
   Volusia
   STEPHEN CHEEVER
   07/22/2014
   Volusia
  • NICHOLAS BURDEN
   07/22/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER BREWINGTON
   07/22/2014
   Volusia
  • CODIE WILKES
   07/22/2014
   Volusia
   MATTHEW ROSENBLUM
   07/22/2014
   Volusia
  • NAVONDA JAMES
   07/22/2014
   Volusia
   HEATHER BROWN
   07/22/2014
   Volusia
  • RENE AGUILAR PAZ
   07/22/2014
   Volusia
   CHARLES WAGNER
   07/22/2014
   Volusia
  • TEAL THOMSON
   07/22/2014
   Volusia
   RUSTY SHEPPARD
   07/22/2014
   Volusia
  • ADAM SATTERFIELD
   07/22/2014
   Volusia
   JOHNATHAN RUFFIN
   07/22/2014
   Volusia
  • FELIPE RAMOS
   07/22/2014
   Volusia
   JOSHUA NANKIVELL
   07/22/2014
   Volusia
  • NAOMI HILL
   07/22/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER DEMICHELE
   07/22/2014
   Volusia
  • JASMINE COLON
   07/22/2014
   Volusia
   TRACY BREWER
   07/22/2014
   Volusia
  • MATTHEW BOUCHARD
   07/22/2014
   Volusia
   SHAUN LANGLOIS
   07/22/2014
   Volusia
  • MCARTHUR FLOURNOY
   07/22/2014
   Volusia
   MILTON DEGRAW
   07/22/2014
   Volusia
  • MARK BECKHOLT
   07/22/2014
   Volusia
   JAMES PEEK
   07/22/2014
   Volusia
  • MICHAEL COSCHIGNANO
   07/22/2014
   Volusia
   CHANDRA WHETSTINE
   07/22/2014
   Volusia
  • CHARLES STARKS
   07/22/2014
   Volusia
   JOHN ROUGHTON
   07/22/2014
   Volusia
  • PAMELA PROBORSZCZ
   07/22/2014
   Volusia
   RANDALL LEATHAM
   07/22/2014
   Volusia
  • RANDY KANIPE
   07/22/2014
   Volusia
   EDDIE FOUNTAIN
   07/22/2014
   Volusia
  • JACK BABCOCK
   07/22/2014
   Volusia
   ROBERT BLEVINS
   07/22/2014
   Volusia
  • THOMAS ANTHONY TORO
   07/22/2014
   Flagler
   WILLIAM SMILEY
   07/22/2014
   Volusia
  • STEVEN MOORE
   07/22/2014
   Volusia
   LUIS GARCIA PEREZ
   07/22/2014
   Volusia
  • JONATHAN ROGERS
   07/21/2014
   Volusia
   TREVOR GALLOWAY
   07/21/2014
   Volusia
  • JOSEPH ROBERTS
   07/21/2014
   Volusia
   ALBA ORTIZ REYES
   07/21/2014
   Volusia
  • ADONIYAH ISRAEL
   07/21/2014
   Volusia
   GARY P OLIVER
   07/21/2014
   Flagler
  • DAVID CHRISTOPHER WILLETT
   07/21/2014
   Flagler
   CARLOS VALLE
   07/21/2014
   Volusia
  • WENDY MADISON
   07/21/2014
   Volusia
   SAVANNAH JOHNSON
   07/21/2014
   Volusia
  • YUSSET GARCIA
   07/21/2014
   Volusia
   FRED BOWAN
   07/21/2014
   Volusia
  • CARRIE ABELL
   07/21/2014
   Volusia
   BRANDON BARKER
   07/21/2014
   Flagler
  • GRANT DEWAYNE GIEGER
   07/21/2014
   Flagler
   SEANDRA THOMAS
   07/21/2014
   Volusia
  • JORGE ROMAN
   07/21/2014
   Volusia
   CLIFFORD ROBINSON
   07/21/2014
   Volusia
  • ADAM HARRELL
   07/21/2014
   Volusia
   STEVEN DZIEDZIC
   07/21/2014
   Volusia
  • CARTER DUNCAN
   07/21/2014
   Volusia
   WILLIAM BATTENBERG
   07/21/2014
   Volusia
  • DAVID ANTHONY RINGLING
   07/21/2014
   Flagler
   TERRENCE PADGETT
   07/21/2014
   Volusia
  • DENNIS KEHRLEY
   07/21/2014
   Volusia
   LEANNE HESTER
   07/21/2014
   Volusia
  • KRISTINA GEORGE
   07/21/2014
   Volusia
   RACHAEL FUTCH
   07/21/2014
   Volusia
  • KATI CHASE
   07/21/2014
   Volusia
   ALLISON ANDERSON
   07/21/2014
   Volusia

  • CRIME VIDEOS

  • ABOUT MUGSHOTS

   This site records those taken into custody by local law enforcement. Booking information has been collected from the Volusia and Flagler County Jail systems.

   The site makes no assumptions or representations about guilt or innocence. People charged with crimes are presumed innocent unless proven guilty. Information on this site should not be used to determine any person's actual criminal record.

   Mug shots are presented chronologically, by booking date, and remain online for a maximum of 90 days.

   To report issues with this site, email webmaster@news-jrnl.com.