• ROBERT DEEN COWART
  2014-00002672
  Booking Number: 2014-00002672
  Booked on: 12/21/2014  at 8:20 PM
  Date of Birth: 5/10/1957
  Gender: Male
  Race: White
  Charge Number:
  1

  Violation Code:
  784.03

  Violation Description:
  Battery

  Required Bond Amount:


  DISPLAYING
  598 PEOPLE
  WHO WERE BOOKED IN THE LAST
  7 DAYS IN
  VOLUSIA AND FLAGLER COUNTIES

  • RICHARD ALAN SCHEIDE
   03/06/2015
   Flagler
   PAUL VON SCHONDORF
   03/06/2015
   Volusia
  • DWAYNE JONES
   03/06/2015
   Volusia
   JORDEN BENITEZ
   03/06/2015
   Volusia
  • STEPHEN ZOYA
   03/05/2015
   Volusia
   MARY YOUNG
   03/05/2015
   Volusia
  • KYLE RUTHERFORD
   03/05/2015
   Volusia
   WILLIAM REESE
   03/05/2015
   Volusia
  • JACKEY PONDER
   03/05/2015
   Volusia
   CHARLES LOWE
   03/05/2015
   Volusia
  • JAMES JOHNSON
   03/05/2015
   Volusia
   RANDALL GALLOWAY
   03/05/2015
   Volusia
  • ANGEL DEJESUS MORALES
   03/05/2015
   Volusia
   BRITTANY ZEITLER
   03/05/2015
   Volusia
  • ARIEL WARE
   03/05/2015
   Volusia
   LEIGH WADRISKI
   03/05/2015
   Volusia
  • THOMAS TOWNSEND
   03/05/2015
   Volusia
   ZAMORA MOORE
   03/05/2015
   Volusia
  • JAMES KISTLER
   03/05/2015
   Volusia
   FRANKLIN JONES
   03/05/2015
   Volusia
  • JUSTIN FORD
   03/05/2015
   Volusia
   JESSE ADKINS
   03/05/2015
   Volusia
  • JERARD K DAVIS
   03/05/2015
   Flagler
   JOHN THORNE
   03/05/2015
   Volusia
  • DAVID STRADER
   03/05/2015
   Volusia
   SODHI SINGH
   03/05/2015
   Volusia
  • RICHARD SANDERS
   03/05/2015
   Volusia
   MARQUELL ROBINSON
   03/05/2015
   Volusia
  • STEVEN POTTS
   03/05/2015
   Volusia
   BRANDON OLIVER
   03/05/2015
   Volusia
  • JEFFERY GRANT
   03/05/2015
   Volusia
   THOMAS BULLOCK
   03/05/2015
   Volusia
  • PETER BROWNING
   03/05/2015
   Volusia
   EDWARD BOYD
   03/05/2015
   Volusia
  • AMIR ABDELSAYED
   03/05/2015
   Volusia
   DAWN MICHELLE RAMAGLI
   03/05/2015
   Flagler
  • FORREST ROLVIN WINSLOW
   03/05/2015
   Flagler
   KENNETH THOMAS
   03/05/2015
   Volusia
  • ROBERT SMITH
   03/05/2015
   Volusia
   BRYAN SCHILSKY
   03/05/2015
   Volusia
  • BRADLEY NILL
   03/05/2015
   Volusia
   DONOVAN MCCABE
   03/05/2015
   Volusia
  • MONIKA MARZEC
   03/05/2015
   Volusia
   GREGG LOGSDON
   03/05/2015
   Volusia
  • LOUIS TYRONE WILLIAMS
   03/05/2015
   Flagler
   TERESA ANNE TRASTER
   03/05/2015
   Flagler
  • ANGEL RAFAEL ACOSTA
   03/05/2015
   Flagler
   DONNA ZAPPOLA
   03/05/2015
   Volusia
  • MIRIAM VILLAFRANCA
   03/05/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER TOUCHTON
   03/05/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER TODD
   03/05/2015
   Volusia
   HARLEY TEMPLEMAN
   03/05/2015
   Volusia
  • JACOB TEAGUE
   03/05/2015
   Volusia
   NATALIE STILTNER
   03/05/2015
   Volusia
  • STEVEN NEALON
   03/05/2015
   Volusia
   STEPHEN MONTALVO
   03/05/2015
   Volusia
  • STEPHEN HAGG
   03/05/2015
   Volusia
   STEPHEN EZRO
   03/05/2015
   Volusia
  • GEORGE BUCKNER
   03/05/2015
   Volusia
   RALPH BARNES
   03/05/2015
   Volusia
  • JONATHAN SCOTT MORGAN
   03/05/2015
   Flagler
   ROBERT RANDOLPH
   03/05/2015
   Volusia
  • SCOTT MENARD
   03/05/2015
   Volusia
   ERICA JOHNSON
   03/05/2015
   Volusia
  • WILLIAM HINSON
   03/05/2015
   Volusia
   SCOTTIE GRIMSLEY
   03/05/2015
   Volusia
  • JESSICA DREVES
   03/05/2015
   Volusia
   SHAUN BAILEY
   03/05/2015
   Volusia
  • NICOLE SCALISE
   03/05/2015
   Volusia
   TIFFANY RAYMOND
   03/05/2015
   Volusia
  • ALEXANDRIA MONES
   03/05/2015
   Volusia
   COREY MCCLENNY
   03/05/2015
   Volusia
  • CHRIS LANGAN
   03/05/2015
   Volusia
   LEE EURE
   03/05/2015
   Volusia
  • DEREK CHARTRAND
   03/05/2015
   Volusia
   DENNIS BROWN
   03/05/2015
   Volusia
  • AMANDA BOSCO
   03/05/2015
   Volusia
   KEVIN ANDREL
   03/05/2015
   Volusia
  • DAVID JONATHAN GREGORY
   03/05/2015
   Flagler
   DEBORAH LYNN WALTMAN
   03/05/2015
   Flagler
  • STEVEN ZITTLE
   03/05/2015
   Volusia
   COVERLESKI WILLIFORD
   03/05/2015
   Volusia
  • NATHANIEL WILLETT
   03/05/2015
   Volusia
   EFREM SESSION
   03/05/2015
   Volusia
  • LINDSEY MCVICKAR
   03/05/2015
   Volusia
   JOSHUA MCNEAL
   03/05/2015
   Volusia
  • KORIE LEWIS
   03/05/2015
   Volusia
   DONALD JAMES SLOEY
   03/05/2015
   Flagler
  • EDWARD THRASHER
   03/05/2015
   Volusia
   DUANE TAYLOR
   03/05/2015
   Volusia
  • LAURA PURCARO
   03/05/2015
   Volusia
   JOHN MCHALE
   03/05/2015
   Volusia
  • TIMOTHY HINKSON
   03/05/2015
   Volusia
   RODOLFO GARCIA
   03/05/2015
   Volusia
  • WALTER R ADAMCZAK
   03/05/2015
   Flagler
   THOMAS TUTTLE II
   03/05/2015
   Volusia
  • BRUCE MCGOUGAN IV
   03/05/2015
   Volusia
   DEBORAH COLSON
   03/05/2015
   Volusia
  • LAVAUGHIN WIGGINS
   03/05/2015
   Volusia
   SOLOMON PROFFITT
   03/05/2015
   Volusia
  • ZACHARY PASLAWSKY
   03/05/2015
   Volusia
   NIKO MCKENZIE
   03/05/2015
   Volusia
  • ADAM HOUT
   03/05/2015
   Volusia
   DELPHINE BENJAMIN
   03/05/2015
   Volusia
  • KEVIN BARKER
   03/05/2015
   Volusia
   KEVIN WARFORD
   03/05/2015
   Volusia
  • SHAWN OGLESBY
   03/05/2015
   Volusia
   IAN MEARS
   03/05/2015
   Volusia
  • ROSCOE JOHNSON JR
   03/05/2015
   Volusia
   TONIA DIEDWARDO
   03/05/2015
   Volusia
  • ANTHONY DEMICHELE
   03/05/2015
   Volusia
   RICHARD BRZOZOWSKI
   03/05/2015
   Volusia
  • DAVID BROWN JR
   03/05/2015
   Volusia
   CAROL WILLIAMS
   03/04/2015
   Volusia
  • KELLY SUNDQUIST
   03/04/2015
   Volusia
   ADALGISA LAROSA
   03/04/2015
   Volusia
  • SCOTT WIENER
   03/04/2015
   Volusia
   MICHAEL REUTER
   03/04/2015
   Volusia
  • HOWARD PROANO
   03/04/2015
   Volusia
   LUIS OTERO
   03/04/2015
   Volusia
  • RANDY MATYAS
   03/04/2015
   Volusia
   LONNIE KEEL
   03/04/2015
   Volusia
  • MICHAEL JONES
   03/04/2015
   Volusia
   DWAYNE JONES
   03/04/2015
   Volusia
  • GREGORY DOSTON
   03/04/2015
   Volusia
   BRUCE DIONNE
   03/04/2015
   Volusia
  • JAMES RUSSELL PLACE
   03/04/2015
   Flagler
   DOUGLAS WINGO
   03/04/2015
   Volusia
  • JOYCE STAFFELBACH
   03/04/2015
   Volusia
   MAUREEN SNOW
   03/04/2015
   Volusia
  • JEREMIAH SMITH
   03/04/2015
   Volusia
   ERIKA PERDOMA ALVARADO
   03/04/2015
   Volusia
  • ADAM MEYER
   03/04/2015
   Volusia
   RODERICK MANIGAULT
   03/04/2015
   Volusia
  • GINALINA HUINGS
   03/04/2015
   Volusia
   CASEY FRISTACHI
   03/04/2015
   Volusia
  • SHAUN ALASCIO
   03/04/2015
   Volusia
   VICTORIA SHA’QUILLE DOVE
   03/04/2015
   Flagler
  • BENJAMIN ASHTON CHANDLER
   03/04/2015
   Flagler
   JOHN VITKAUSKAS
   03/04/2015
   Volusia
  • KENNETH SHORT
   03/04/2015
   Volusia
   VIDAL ROSADO
   03/04/2015
   Volusia
  • DEONTA ROBINSON
   03/04/2015
   Volusia
   CHARLES PRICE
   03/04/2015
   Volusia
  • PHILLIP HIGHAM
   03/04/2015
   Volusia
   TABITHA CLAYTON
   03/04/2015
   Volusia
  • PATRICK CAPOZZOLI
   03/04/2015
   Volusia
   TIFFANI BROCK
   03/04/2015
   Volusia
  • JOHN PATRICK SIMES
   03/04/2015
   Flagler
   JENNIFER VAN ARSDALE
   03/04/2015
   Volusia
  • JAMES STEWART
   03/04/2015
   Volusia
   LYNN SMITH
   03/04/2015
   Volusia
  • LUIS SANTIAGO
   03/04/2015
   Volusia
   CARRIE SANDOVAL
   03/04/2015
   Volusia
  • FRANK ODDO
   03/04/2015
   Volusia
   KATHERINE NOETH-SHARP
   03/04/2015
   Volusia
  • JOSE MUNOZ
   03/04/2015
   Volusia
   STUART LAYNE
   03/04/2015
   Volusia
  • JENNIFER LAHIVE
   03/04/2015
   Volusia
   FAITH JENKINS
   03/04/2015
   Volusia
  • ELLISHER ELLIS
   03/04/2015
   Volusia
   SHAUN DAVIS
   03/04/2015
   Volusia
  • NORA COOPER
   03/04/2015
   Volusia
   JAMIE BATES
   03/04/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER WOODMAN
   03/04/2015
   Volusia
   DAVID SANDERS
   03/04/2015
   Volusia
  • DAWN RAMAGLI
   03/04/2015
   Volusia
   SEAN MCCARTHY
   03/04/2015
   Volusia
  • TERRENCE CLAYTON
   03/04/2015
   Volusia
   MARTIN CANFIELD
   03/04/2015
   Volusia
  • KYLE STEVEN REED
   03/04/2015
   Flagler
   SELENA POLITE
   03/04/2015
   Volusia
  • TREVON LACEY
   03/04/2015
   Volusia
   DEVON DUGGER
   03/04/2015
   Volusia
  • MARY BRINSON
   03/04/2015
   Volusia
   JOSEPH BELLAMY
   03/04/2015
   Volusia
  • VICKI ANDRINOPOLOUS
   03/04/2015
   Volusia
   TRACY WHIPPER
   03/04/2015
   Volusia
  • RICHARD VARGA
   03/04/2015
   Volusia
   LUVENIA THOMAS
   03/04/2015
   Volusia
  • WILLIAM ROSS
   03/04/2015
   Volusia
   MICHAEL OHLMAN
   03/04/2015
   Volusia
  • ASHLY CREWS
   03/04/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER ARCENEAUX
   03/04/2015
   Volusia
  • JEWEL WILLIAMS
   03/04/2015
   Volusia
   JONATHAN CRUZ
   03/04/2015
   Volusia
  • MICHAEL CORAZZINI
   03/04/2015
   Volusia
   GEORGE CALHOUN
   03/04/2015
   Volusia
  • MARK SHARP
   03/04/2015
   Volusia
   TYLER SALZMAN
   03/04/2015
   Volusia
  • LAWRENCE WESTBROOK
   03/04/2015
   Volusia
   WAVNEY MCCULLER
   03/04/2015
   Volusia
  • RCHARD KILNE
   03/04/2015
   Volusia
   EDNA FAATH
   03/04/2015
   Volusia
  • RAMSEY BRANDON FANOR
   03/04/2015
   Flagler
   SELINA VARGAS
   03/04/2015
   Volusia
  • CHELSEA LAWSON
   03/04/2015
   Volusia
   TONETTE JACKSON
   03/04/2015
   Volusia
  • JOHN CAULEY
   03/04/2015
   Volusia
   BYRON ROMER
   03/04/2015
   Volusia
  • CECILE RAYAM
   03/04/2015
   Volusia
   LAUREN HILL
   03/04/2015
   Volusia
  • JAMIE GIBSON
   03/04/2015
   Volusia
   TREVOR MCNUTT
   03/03/2015
   Volusia
  • KEVIN LEWIS
   03/03/2015
   Volusia
   HEATHER LEWIS
   03/03/2015
   Volusia
  • KOURTNEY HALL
   03/03/2015
   Volusia
   Evan Robert Wilder
   03/03/2015
   Flagler
  • WILLIAM ROGERS
   03/03/2015
   Volusia
   JOSEPH ROBINSON
   03/03/2015
   Volusia
  • PAULA HAMMONS
   03/03/2015
   Volusia
   KATHY BRIGGS
   03/03/2015
   Volusia
  • MICHAEL BEHR
   03/03/2015
   Volusia
   NADA YASSINE
   03/03/2015
   Volusia
  • AMELIA SYKORA
   03/03/2015
   Volusia
   KEITH SOWERS
   03/03/2015
   Volusia
  • WILLIAM SMITH
   03/03/2015
   Volusia
   KENNETH SLONE
   03/03/2015
   Volusia
  • CHRISTIAN RAINGE
   03/03/2015
   Volusia
   MARK POFF
   03/03/2015
   Volusia
  • TAMMIE PADGETT
   03/03/2015
   Volusia
   SHARON PACIFICO
   03/03/2015
   Volusia
  • MIRIAM ORTIZ
   03/03/2015
   Volusia
   TERESA KNUDSEN
   03/03/2015
   Volusia
  • TIFFANY HOLLAND
   03/03/2015
   Volusia
   DAVID HAYES
   03/03/2015
   Volusia
  • PATRICK COLLINS
   03/03/2015
   Volusia
   ROY PETER WEISSENFELS
   03/03/2015
   Flagler
  • KEITH TUCKER
   03/03/2015
   Volusia
   CARL TAPP
   03/03/2015
   Volusia
  • CATHERINE SZATA
   03/03/2015
   Volusia
   KERRY SEWELL
   03/03/2015
   Volusia
  • DAVID PRICKETT
   03/03/2015
   Volusia
   TENESSA GOULD
   03/03/2015
   Volusia
  • RICHARD GANDY
   03/03/2015
   Volusia
   KIMBERLY DIPIO
   03/03/2015
   Volusia
  • ROBERT WINSTON TUCKER
   03/03/2015
   Flagler
   SEAN TRENT
   03/03/2015
   Volusia
  • JOSE TORRES
   03/03/2015
   Volusia
   SCOTT MORRISSEY
   03/03/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER MORRILL
   03/03/2015
   Volusia
   MARK HUGHES
   03/03/2015
   Volusia
  • JOHN DOE
   03/03/2015
   Volusia
   ANABEL CORREA
   03/03/2015
   Volusia
  • KIMBERLY BUSSOLOTTI
   03/03/2015
   Volusia
   NICHOLAS EDWARD LEBLANC
   03/03/2015
   Flagler
  • DAVID VALDERRAMA
   03/03/2015
   Volusia
   CLINTON PINNOCK
   03/03/2015
   Volusia
  • WAYNE MYHILL
   03/03/2015
   Volusia
   PAUL KIDDER
   03/03/2015
   Volusia
  • BLANCA HORTON
   03/03/2015
   Volusia
   EDWARD CAMEJO
   03/03/2015
   Volusia
  • MELISSA BOLZAU
   03/03/2015
   Volusia
   HALLI BLOWER
   03/03/2015
   Volusia
  • DANNY BELLAMY
   03/03/2015
   Volusia
   SARAH SHAW
   03/03/2015
   Volusia
  • JORDAN MASTERS
   03/03/2015
   Volusia
   SHERREL HICKOK
   03/03/2015
   Volusia
  • JULIAN CARTER
   03/03/2015
   Volusia
   MILLER BROWN
   03/03/2015
   Volusia
  • ERIC SCOTT MILLER
   03/03/2015
   Flagler
   JEREMIE WILEY
   03/03/2015
   Volusia
  • NEIL TUTON
   03/03/2015
   Volusia
   FRANK QUARTERMAN
   03/03/2015
   Volusia
  • RICHARD METCALF
   03/03/2015
   Volusia
   JUSTIN MAURELIS
   03/03/2015
   Volusia
  • MATTHEW HERNDON
   03/03/2015
   Volusia
   JEREMY HANDLEY
   03/03/2015
   Volusia
  • CATHERINE GAHRING
   03/03/2015
   Volusia
   LEO BRITT
   03/03/2015
   Volusia
  • GERALD BELL
   03/03/2015
   Volusia
   MICHELLE PHILLIPS
   03/03/2015
   Volusia
  • CARLOS ARQUETA
   03/03/2015
   Volusia
   RICHARD ALICEA
   03/03/2015
   Volusia
  • PAUL STONECIPHER
   03/03/2015
   Volusia
   DAVID THOMAS
   03/03/2015
   Volusia
  • MICHAEL POTTER
   03/03/2015
   Volusia
   HOWARD PARKS
   03/03/2015
   Volusia
  • GREGORY OPOLKA
   03/02/2015
   Volusia
   VIRGINIA HASTINGS
   03/02/2015
   Volusia
  • AIRIKA FOSTER
   03/02/2015
   Volusia
   JASON BEAM
   03/02/2015
   Volusia
  • VICKI ANDRINOPOULO
   03/02/2015
   Volusia
   HASSAN HASSAN
   03/02/2015
   Volusia
  • DEVIN DREILING
   03/02/2015
   Volusia
   DANIEL BUTTS
   03/02/2015
   Volusia
  • DONALD WATZNAUER
   03/02/2015
   Flagler
   SCOTT WIRTH
   03/02/2015
   Volusia
  • KEYRON WILLIAMSON
   03/02/2015
   Volusia
   ALFORD STATEN
   03/02/2015
   Volusia
  • IVANA MCKENZIE
   03/02/2015
   Volusia
   TODD MCGATHEY
   03/02/2015
   Volusia
  • HERMENA MCDANIAL
   03/02/2015
   Volusia
   ELIZABETH HOWELL
   03/02/2015
   Volusia
  • HENRY HAYWARD
   03/02/2015
   Volusia
   HARLAN COONEY
   03/02/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER JERALD WALKER
   03/02/2015
   Flagler
   JOHN WALDRON
   03/02/2015
   Volusia
  • JENIFER ROWE
   03/02/2015
   Volusia
   KYLE LYNCH
   03/02/2015
   Volusia
  • COURTNEY HILLDALE
   03/02/2015
   Volusia
   MICHELLE GUSTAVSSON
   03/02/2015
   Volusia
  • MITCHELL DORN
   03/02/2015
   Volusia
   TIMOTHY DANIEL
   03/02/2015
   Volusia
  • JEREMY MICHAEL PENLAND
   03/02/2015
   Flagler
   PATRICK SMITH
   03/02/2015
   Volusia
  • SUSAN RICHARDS
   03/02/2015
   Volusia
   ASHLEE REIS
   03/02/2015
   Volusia
  • RODNEY ANTHONY CAMPBELL
   03/02/2015
   Flagler
   WILLIAM WILLIAMSON
   03/02/2015
   Volusia
  • LOUIS OTTEN
   03/02/2015
   Volusia
   SHANNON HOROWITZ
   03/02/2015
   Volusia
  • CORNELIUS BENJAMIN
   03/02/2015
   Volusia
   CAROLA ORTA DIAZ
   03/02/2015
   Volusia
  • HUNTER STEPHEN WATSON
   03/02/2015
   Flagler
   MATTHEW WELLS
   03/02/2015
   Volusia
  • NICHOLAS STALLARD
   03/02/2015
   Volusia
   SEAN NEWTON
   03/02/2015
   Volusia
  • EDDIE MAY
   03/02/2015
   Volusia
   JANE JOYCE
   03/02/2015
   Volusia
  • TARA JOHNSTON
   03/02/2015
   Volusia
   GLENN HOWARD
   03/02/2015
   Volusia
  • JOSHUA HOUSER
   03/02/2015
   Volusia
   ANDREW ASRAB
   03/02/2015
   Volusia
  • BREANNA WATT
   03/02/2015
   Volusia
   ALFREDO ORTIZ
   03/02/2015
   Volusia
  • PAMELA ARRWOOD
   03/02/2015
   Volusia
   CARLA ANN FOUST
   03/02/2015
   Flagler
  • GERALD EUGENE SMITH
   03/02/2015
   Flagler
   JOHN HAYMAN
   03/02/2015
   Volusia
  • LAWRENCE COX
   03/02/2015
   Volusia
   KATIE CHILDS
   03/02/2015
   Volusia
  • DIANE LOVELL
   03/02/2015
   Volusia
   RAYMOND LONG
   03/02/2015
   Volusia
  • RICHARD DANIEL
   03/02/2015
   Volusia
   CASEY CANTRELL
   03/02/2015
   Volusia

  • CRIME VIDEOS

  • ABOUT MUGSHOTS

   This site records those taken into custody by local law enforcement. Booking information has been collected from the Volusia and Flagler County Jail systems.

   The site makes no assumptions or representations about guilt or innocence. People charged with crimes are presumed innocent unless proven guilty. Information on this site should not be used to determine any person's actual criminal record.

   Mug shots are presented chronologically, by booking date, and remain online for a maximum of 90 days.

   To report issues with this site, email webmaster@news-jrnl.com.