• SHAWN MICHAEL STONE
  2015-00000184
  Booking Number: 2015-00000184
  Booked on: 01/21/2015  at 7:27 PM
  Date of Birth: 8/2/1990
  Gender: Male
  Race: White
  Charge Number:
  1

  Violation Code:
  901.04non-ucr

  Violation Description:
  Out of County Warrant

  Required Bond Amount:
  $10,000.00


  Charge Number:
  2

  Violation Code:
  901.04non-ucr

  Violation Description:
  Out of County Warrant

  Required Bond Amount:
  $5,000.00


  Charge Number:
  3

  Violation Code:
  901.04non-ucr

  Violation Description:
  Out of County Warrant

  Required Bond Amount:
  $10,000.00


  Charge Number:
  4

  Violation Code:
  901.04non-ucr

  Violation Description:
  Out of County Warrant

  Required Bond Amount:
  $10,000.00


  Charge Number:
  5

  Violation Code:
  901.04non-ucr

  Violation Description:
  Out of County Warrant

  Required Bond Amount:
  $10,000.00


  DISPLAYING
  544 PEOPLE
  WHO WERE BOOKED IN THE LAST
  7 DAYS IN
  VOLUSIA AND FLAGLER COUNTIES

  • LINARIS SANTIAGO WRIGHT
   03/29/2015
   Volusia
   PAUL GEE
   03/29/2015
   Volusia
  • JASON CLARK
   03/29/2015
   Volusia
   TONY BRANIGAN
   03/29/2015
   Volusia
  • VICKI ANDRINOPOULOS
   03/29/2015
   Volusia
   MIGUEL AGOSTO
   03/29/2015
   Volusia
  • DALE WISE
   03/29/2015
   Volusia
   JOSHUA LEE
   03/29/2015
   Volusia
  • TREVOR CRIM
   03/29/2015
   Volusia
   MELISSA VANBILLIARD
   03/29/2015
   Volusia
  • ROBYN FIGGINS
   03/29/2015
   Volusia
   STEVEN DAVIS
   03/29/2015
   Volusia
  • ANTONIO WILCOX
   03/29/2015
   Volusia
   ATISHA SUAREZ
   03/29/2015
   Volusia
  • JENNIFER SOLDAN
   03/29/2015
   Volusia
   TOMMIE MASON
   03/29/2015
   Volusia
  • KEVIN HILL
   03/29/2015
   Volusia
   JORDAN DUKES
   03/29/2015
   Volusia
  • RAJESH ZAVERI
   03/29/2015
   Volusia
   SIERRA NOLAN
   03/29/2015
   Volusia
  • PAMELA LOCKEBY
   03/29/2015
   Volusia
   SARAH GERARD
   03/29/2015
   Volusia
  • JAMAYRA FAVORS
   03/29/2015
   Volusia
   THOMAS BRADSHAW
   03/29/2015
   Volusia
  • CHASE BASS
   03/29/2015
   Volusia
   BRETT ARSENAULT
   03/29/2015
   Volusia
  • FELICIA MARTINEZ
   03/29/2015
   Flagler
   MELISSA TRIPLETT
   03/29/2015
   Volusia
  • DEAN STRAMONDO
   03/29/2015
   Volusia
   DILLON MCLAIN
   03/29/2015
   Volusia
  • JOSHUA GOMEZ
   03/29/2015
   Volusia
   MATTHEW EDMISTEN
   03/29/2015
   Volusia
  • DALE DAVIS
   03/29/2015
   Volusia
   SARAH JEAN NAMDAR-YEGANEH
   03/29/2015
   Flagler
  • AUSTIN WEST
   03/29/2015
   Volusia
   AUDREY MAPITANO
   03/29/2015
   Volusia
  • MARIENALA DIA DE VALENZUELA
   03/29/2015
   Volusia
   WANDA ARRINGTON
   03/29/2015
   Volusia
  • TIMOTHY TAYLOR
   03/28/2015
   Volusia
   FREDDY MILLS
   03/28/2015
   Volusia
  • EZEKIEL HUNTLEY III
   03/28/2015
   Volusia
   CARABELLE WASHINGTON
   03/28/2015
   Volusia
  • MARY SCHAUDEL
   03/28/2015
   Volusia
   JEFFREY PATRICK
   03/28/2015
   Volusia
  • SAMANTHA LOGAN
   03/28/2015
   Volusia
   NATHALIE CONCEPCION
   03/28/2015
   Volusia
  • ANTHONY ANTIDORMI III
   03/28/2015
   Volusia
   KENDRA PAGE HAMPTON
   03/28/2015
   Flagler
  • MATTHEW SCHNULLE
   03/28/2015
   Volusia
   JOHN ROSARIO
   03/28/2015
   Volusia
  • DAVID PARTRIDGE
   03/28/2015
   Volusia
   CHARLES ODOM
   03/28/2015
   Volusia
  • MICHAEL LUCIANO
   03/28/2015
   Volusia
   ROBERT LONGHINI
   03/28/2015
   Volusia
  • DOUGLAS JORDAN
   03/28/2015
   Volusia
   ROLAND ALBERIQUE LITTLEFIELD
   03/28/2015
   Flagler
  • JOHNNY TEEL
   03/28/2015
   Volusia
   RODERICK MANIGAULT
   03/28/2015
   Volusia
  • RON HILBERT
   03/28/2015
   Volusia
   JEREMY HANDLEY
   03/28/2015
   Volusia
  • SHAMID EVANS-PARKER
   03/28/2015
   Volusia
   STEVE CLAFLIN
   03/28/2015
   Volusia
  • SHAWN APPLING
   03/28/2015
   Volusia
   IVANIUQE WILLIAMS
   03/28/2015
   Volusia
  • LARRY PORTER
   03/28/2015
   Volusia
   JACOB BROWN
   03/28/2015
   Volusia
  • LORI SCIARRILLO
   03/28/2015
   Volusia
   RAYMOND MATTHEW GLASS
   03/28/2015
   Flagler
  • RONALD MICHAEL FORD
   03/28/2015
   Flagler
   DONALD TWAITS
   03/28/2015
   Volusia
  • MICHAEL PETERS
   03/28/2015
   Volusia
   RON MASULIS
   03/28/2015
   Volusia
  • RAVEN LEE
   03/28/2015
   Volusia
   KEVIN KELLEY
   03/28/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER JUSINO
   03/28/2015
   Volusia
   THEODORE HADLEY
   03/28/2015
   Volusia
  • DIEGO GARCIA HERRERA
   03/28/2015
   Volusia
   WAYNE DOUGLAS
   03/28/2015
   Volusia
  • JOSHUA BREWER
   03/28/2015
   Volusia
   SHERRY BEENY
   03/28/2015
   Volusia
  • MARIA RODRIGUEZ
   03/28/2015
   Volusia
   OSWALDO BUSTAMANTA-REYES
   03/28/2015
   Volusia
  • ALFRED WRIGHT IV
   03/28/2015
   Volusia
   SAVANNAH WILLOUGHBY
   03/28/2015
   Volusia
  • JAMES NUNNALLY
   03/28/2015
   Volusia
   CHRISTOPHER MCMILLIAN
   03/28/2015
   Volusia
  • ARMANDO TORRES JR
   03/28/2015
   Volusia
   JASON STOKES
   03/28/2015
   Volusia
  • DAVID ROBINSON
   03/28/2015
   Volusia
   EUVAIL MCPHEE
   03/28/2015
   Volusia
  • TIMOTHY MCCARTHY
   03/28/2015
   Volusia
   ANNETTE GREER
   03/28/2015
   Volusia
  • TAVARIS GIBSON
   03/28/2015
   Volusia
   MATTHEW ATWOOD
   03/28/2015
   Volusia
  • LIAM DAVID SMITH
   03/28/2015
   Flagler
   THOMAS WHEELER
   03/28/2015
   Volusia
  • ANTHONY DEFEO
   03/28/2015
   Volusia
   KENNETH DEWY MCBRIDE
   03/28/2015
   Flagler
  • FRANCIS STEINMETZ
   03/28/2015
   Volusia
   TERESSA SPADA
   03/28/2015
   Volusia
  • KELSEY ROBINSON
   03/28/2015
   Volusia
   ALLISON MARTIN
   03/28/2015
   Volusia
  • AMBER MACEY
   03/28/2015
   Volusia
   SHANNON GREEN
   03/28/2015
   Volusia
  • TERRY GIBSON
   03/28/2015
   Volusia
   EDGAR CHARLES
   03/28/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER BRAITHWAITE
   03/28/2015
   Volusia
   ALLAN STEVENES
   03/27/2015
   Volusia
  • BENJAMIN ROBINSON
   03/27/2015
   Volusia
   JERRY BEHNKE
   03/27/2015
   Volusia
  • JEFFERY ZEIK
   03/27/2015
   Volusia
   EDUARDO TORRES
   03/27/2015
   Volusia
  • JOHN ROBINSON
   03/27/2015
   Volusia
   JOHN PIERCE
   03/27/2015
   Volusia
  • TAYLOR MOLNAR
   03/27/2015
   Volusia
   ROBERTA LOSPINUSO
   03/27/2015
   Volusia
  • SHANNON GENTRY
   03/27/2015
   Volusia
   LLOHANDRY FUSTER
   03/27/2015
   Volusia
  • DEANNA CARAWAY
   03/27/2015
   Volusia
   AZYA WATTS
   03/27/2015
   Volusia
  • DENNIS OAKLEY
   03/27/2015
   Volusia
   ROSCOE JOHNSON
   03/27/2015
   Volusia
  • JARIEN JACKSON
   03/27/2015
   Volusia
   CARLOS HERNANDEZ
   03/27/2015
   Volusia
  • AMANDA BRYANT
   03/27/2015
   Volusia
   DUSTIN MARYE SINGLETON
   03/27/2015
   Flagler
  • DANIEL NICKONOVITZ
   03/27/2015
   Flagler
   ROBERT SMITH
   03/27/2015
   Volusia
  • BRENDON ROGERS
   03/27/2015
   Volusia
   LIANG LIU
   03/27/2015
   Volusia
  • PETER LAPLACA
   03/27/2015
   Volusia
   JAMES GALONSKA
   03/27/2015
   Volusia
  • RENE CORTES
   03/27/2015
   Volusia
   KYLE ANTONELLI
   03/27/2015
   Volusia
  • NICHOLLE TITUS
   03/27/2015
   Volusia
   ANTHONY SANDOVAL
   03/27/2015
   Volusia
  • DELBERT RUSH
   03/27/2015
   Volusia
   OLIVER HUTSON
   03/27/2015
   Volusia
  • VANN HELMS
   03/27/2015
   Volusia
   TYLER GRILLO
   03/27/2015
   Volusia
  • SHERRY BOYLE
   03/27/2015
   Volusia
   GARY BENBEN
   03/27/2015
   Volusia
  • HEATHER RIVAS
   03/27/2015
   Volusia
   DESIREE HANSEN
   03/27/2015
   Volusia
  • CHARLETTE DOUGLAS
   03/27/2015
   Volusia
   RICHARD BENNETT
   03/27/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER MCGUIRE
   03/27/2015
   Volusia
   JENNIFER LINDROTH
   03/27/2015
   Volusia
  • CARLOS HUFF
   03/27/2015
   Volusia
   KEVIN GARNER
   03/27/2015
   Volusia
  • DAVID BRINKER
   03/27/2015
   Volusia
   LAVONIA WHITE
   03/27/2015
   Volusia
  • MICHAEL MASSIE
   03/27/2015
   Volusia
   JOHNNY GILBERT
   03/27/2015
   Volusia
  • DENNIS CLOUGH
   03/27/2015
   Volusia
   ROY AUSTIN
   03/27/2015
   Volusia
  • MATTHEW HOGGARTH
   03/27/2015
   Volusia
   ROBERT GRAHAM-JOHNSON
   03/27/2015
   Volusia
  • KWAHENTENSE MONTOUR
   03/27/2015
   Volusia
   MICHAEL HENNESSY
   03/27/2015
   Volusia
  • CODIE WILKES
   03/27/2015
   Volusia
   JOSIAH HUMPHREY
   03/27/2015
   Volusia
  • MARTEZ TARITY
   03/27/2015
   Volusia
   NICHOLAS SLACK
   03/27/2015
   Volusia
  • RYAN RAYFIELD
   03/27/2015
   Volusia
   KELVIS LIRIANO
   03/27/2015
   Volusia
  • STANLEY BROWN
   03/27/2015
   Volusia
   VOANN PAGE
   03/27/2015
   Flagler
  • HOPE WILLIAMS
   03/27/2015
   Volusia
   ANDREA PAUL
   03/27/2015
   Volusia
  • ROBERT BORST
   03/27/2015
   Volusia
   SCOTT THARP
   03/26/2015
   Volusia
  • DAVID STAPLETON
   03/26/2015
   Volusia
   MELVIN SOMERVILLE
   03/26/2015
   Volusia
  • DANNY VINCENT
   03/26/2015
   Volusia
   RAYMOND SHEPARD
   03/26/2015
   Volusia
  • BOYD PATTERSON
   03/26/2015
   Volusia
   RACHELLE MCMILLON
   03/26/2015
   Volusia
  • MICHAEL WAYNE HALL
   03/26/2015
   Flagler
   RUDY EMMANUEL HUNTER
   03/26/2015
   Flagler
  • WILEY RAFAEL JONES
   03/26/2015
   Flagler
   CLYDE SMITH
   03/26/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER POWELL
   03/26/2015
   Volusia
   RHONDA KNELLINGER
   03/26/2015
   Volusia
  • SAMUEL JARRETT
   03/26/2015
   Volusia
   MICHAEL HOOKER
   03/26/2015
   Volusia
  • CHRISTOPHER HALES
   03/26/2015
   Volusia
   PHILLIP REAHL
   03/26/2015
   Volusia
  • RICHARD PARRIS
   03/26/2015
   Volusia
   KIMBERLY JARRELL
   03/26/2015
   Volusia
  • MICHAEL COOPER
   03/26/2015
   Volusia
   JOSEPH COCHRAN
   03/26/2015
   Volusia
  • TOBIAS COBB
   03/26/2015
   Volusia
   JACQUETTA COBB
   03/26/2015
   Volusia
  • ANTHONY BLANDON
   03/26/2015
   Volusia
   MICHAEL OHARA JONES
   03/26/2015
   Flagler
  • JEREMY SHINN
   03/26/2015
   Volusia
   CHARLES SHERWOOD
   03/26/2015
   Volusia
  • ALLEN MOUSHON
   03/26/2015
   Volusia
   IRA JONES
   03/26/2015
   Volusia
  • LAURENCE HOPKINS
   03/26/2015
   Volusia
   JAZZ GIPSON
   03/26/2015
   Volusia
  • CORNELIUS DAVIS
   03/26/2015
   Volusia
   JOHNKEVIOUS CAREY
   03/26/2015
   Volusia
  • JAMIE BATES
   03/26/2015
   Volusia
   PAUL KEVIN DYKES
   03/26/2015
   Flagler
  • BENJAMIN WALKER
   03/26/2015
   Volusia
   STEVEN MOORE
   03/26/2015
   Volusia
  • SHAWNA LUNA
   03/26/2015
   Volusia
   BENNIE HALL
   03/26/2015
   Volusia
  • KIANA GRIFFIN
   03/26/2015
   Volusia
   JASON FASTHOFF
   03/26/2015
   Volusia
  • DEVIN RIVERA
   03/26/2015
   Volusia
   CHARLES OKAFOR
   03/26/2015
   Volusia
  • CHRISTIAN LUNSFORD
   03/26/2015
   Volusia
   PETE JOHNSON
   03/26/2015
   Volusia
  • ANTHONY GUDERYON
   03/26/2015
   Volusia
   LEIGHANN GLEASON
   03/26/2015
   Volusia
  • ADAM GEIST
   03/26/2015
   Volusia
   JEFFREY CLEMENT
   03/26/2015
   Volusia
  • JORDAN ALLISON
   03/26/2015
   Volusia
   JOHN RAPICKA
   03/26/2015
   Flagler
  • LINDA WAGNER
   03/26/2015
   Volusia
   BOBBY STINSON
   03/26/2015
   Volusia
  • STEVEN HUSTON
   03/26/2015
   Volusia
   FRANK PATERNOSTER
   03/26/2015
   Volusia
  • STEPHEN DUDAS
   03/26/2015
   Volusia
   KENNETH DOUGLAS
   03/26/2015
   Volusia
  • CAROLINE BRACHELLI
   03/26/2015
   Volusia
   JAMES BELL
   03/26/2015
   Volusia
  • EDWARD STARK
   03/26/2015
   Flagler
   SHELBY ST JOHN
   03/26/2015
   Volusia
  • ALEXIS SMITH
   03/26/2015
   Volusia
   ANDREA SHEERAN
   03/26/2015
   Volusia
  • KENYATTA ROGERS
   03/26/2015
   Volusia
   SAMUEL KNIGHT
   03/26/2015
   Volusia
  • MIKAYL JONES
   03/26/2015
   Volusia
   JOHN HILL
   03/26/2015
   Volusia
  • DAVID CLYDE WEEKLEY
   03/26/2015
   Flagler
   MICHAEL ALAN CHOATE
   03/26/2015
   Flagler
  • MICHELLE SANFORD
   03/26/2015
   Volusia
   DAVID PEREZ
   03/26/2015
   Volusia
  • JESSICA SATTERFIELD
   03/25/2015
   Volusia
   ADAM SATTERFIELD
   03/25/2015
   Volusia
  • JASON MORGAN
   03/25/2015
   Volusia
   RABEE KHALIL
   03/25/2015
   Volusia
  • SAVANNAH FORD
   03/25/2015
   Volusia
   GENNARO DECANDIA
   03/25/2015
   Volusia
  • KEISHA DAVIS
   03/25/2015
   Volusia
   RONTERIOUS COOKS
   03/25/2015
   Volusia
  • DENITA BECKTON
   03/25/2015
   Volusia
   STEPHANI SUNSERI
   03/25/2015
   Volusia
  • DOUGLAS STURTZ
   03/25/2015
   Volusia
   JAMES STONER
   03/25/2015
   Volusia
  • ALFRED NYMAN
   03/25/2015
   Volusia
   KENNETH CURRY
   03/25/2015
   Volusia
  • RACHEL URICIOLO
   03/25/2015
   Volusia
   WILLIAM TURNER
   03/25/2015
   Volusia
  • NICOLE STONER
   03/25/2015
   Volusia
   LADELL PLEASURE
   03/25/2015
   Volusia
  • JAMES MINNICK
   03/25/2015
   Volusia
   CHRISTIAN MALDONADO ROSA
   03/25/2015
   Volusia
  • JOSHUA COOK
   03/25/2015
   Volusia
   MARNIE BROWN
   03/25/2015
   Volusia
  • QUIANA WILLIAMS
   03/25/2015
   Volusia
   HENRY WHEELER
   03/25/2015
   Volusia
  • JOSEPH SCIANABLO
   03/25/2015
   Volusia
   ARTHUR ROBINSON
   03/25/2015
   Volusia
  • RICHARD MACNEIL
   03/25/2015
   Volusia
   MONTRELL GIBSON
   03/25/2015
   Volusia
  • CAMERON FERRIS
   03/25/2015
   Volusia
   ROGER ELLISON
   03/25/2015
   Volusia
  • GERARDO CASTANEDA HERNANDEZ
   03/25/2015
   Volusia
   PEDRO AYALA
   03/25/2015
   Volusia
  • XOSUE ALVARADO
   03/25/2015
   Volusia
   ALBERT ACEVEDO
   03/25/2015
   Volusia
  • TINA MONTGOMERY
   03/25/2015
   Volusia
   JENNIFER MENENDEZ
   03/25/2015
   Volusia
  • MICHAEL JONES
   03/25/2015
   Volusia
   BRYCE DOLPH
   03/25/2015
   Volusia
  • ARGINA DEJESUS
   03/25/2015
   Volusia
   JASON BELCHER
   03/25/2015
   Volusia
  • PAUL SOTHARD
   03/25/2015
   Volusia
   JACOB MURPHY
   03/25/2015
   Volusia
  • WILLIAM MAHONEY
   03/25/2015
   Volusia
   PAUL LANNING
   03/25/2015
   Volusia
  • MONICA KOTTWITZ
   03/25/2015
   Volusia
   BRIAN BENNETT
   03/25/2015
   Volusia
  • CEDRIC BEASLEY
   03/25/2015
   Volusia
   MARY ZABYTKO
   03/25/2015
   Volusia
  • MICHAEL WEISER
   03/25/2015
   Volusia
   JUAN VARELA
   03/25/2015
   Volusia
  • ELIZABETH STEARNS
   03/25/2015
   Volusia
   ADRIANNA CZAPIGA
   03/25/2015
   Volusia
  • EMILY COOK
   03/25/2015
   Volusia
   JOSEF BALTIKAUSKAS
   03/25/2015
   Volusia
  • KRYSTAL JOHNSON
   03/25/2015
   Volusia
   MARQUELL ROBINSON
   03/25/2015
   Volusia
  • JERROD MILLS
   03/25/2015
   Volusia
   BRIAN KNAPP
   03/25/2015
   Volusia
  • ALFRED HARKNESS
   03/25/2015
   Volusia
   SAMANTHA ASHBY
   03/25/2015
   Volusia
  • CAROLYN JAN KARPINSKI
   03/25/2015
   Flagler
   TRACEY TURCOTTE
   03/25/2015
   Volusia
  • TERRY SMITH
   03/25/2015
   Volusia
   AGUSTIN MORENO
   03/25/2015
   Volusia
  • NICHOLAS HEGNER
   03/25/2015
   Volusia
   STEPHEN ALLEN NOTICE
   03/25/2015
   Flagler
  • NICOLE TORRES
   03/25/2015
   Volusia
   MITCHELL JENKINS
   03/25/2015
   Volusia
  • DAVID CICCAGLIONE
   03/25/2015
   Volusia
   JOSE PLAZAS-JARRIN
   03/24/2015
   Volusia
  • JOHN SMITH
   03/24/2015
   Volusia
   WAYNE SALTER JR
   03/24/2015
   Volusia
  • KIMBERLY OFFUTT
   03/24/2015
   Volusia
   JOSHUA MCNERNEY
   03/24/2015
   Volusia
  • LAURA LEA
   03/24/2015
   Volusia
   JOSHUWAH JENNINGS
   03/24/2015
   Volusia
  • DONALD HARPER
   03/24/2015
   Volusia
   JOSEPH GAINEY
   03/24/2015
   Volusia
  • JEREMY BROWN
   03/24/2015
   Volusia
   DARREN WILLIAMS
   03/24/2015
   Volusia
  • JO PARKER
   03/24/2015
   Volusia
   BEN PARKER
   03/24/2015
   Volusia
  • MICHAEL MASON
   03/24/2015
   Volusia
   CESAR LUNA
   03/24/2015
   Volusia
  • ANTHONY LACEY
   03/24/2015
   Volusia
   JACOB GRATZ
   03/24/2015
   Volusia
  • ROY BILBRUCK
   03/24/2015
   Volusia
   MICHAEL EDWARD STEVENS
   03/24/2015
   Flagler
  • JERIMIQUE WHITE
   03/24/2015
   Volusia
   KELLY LYNCH
   03/24/2015
   Volusia
  • SAMANTHA LARABY
   03/24/2015
   Volusia
   JEVON HARVEY
   03/24/2015
   Volusia
  • ALEXANDER GARCIA
   03/24/2015
   Volusia
   STEVEN FOSTER
   03/24/2015
   Volusia

  • CRIME VIDEOS

  • ABOUT MUGSHOTS

   This site records those taken into custody by local law enforcement. Booking information has been collected from the Volusia and Flagler County Jail systems.

   The site makes no assumptions or representations about guilt or innocence. People charged with crimes are presumed innocent unless proven guilty. Information on this site should not be used to determine any person's actual criminal record.

   Mug shots are presented chronologically, by booking date, and remain online for a maximum of 90 days.

   To report issues with this site, email webmaster@news-jrnl.com.