• TYKEAM WALKER
  932633
  Booking Number: 932633
  Booked on: 08/27/2014
  Date of Birth: 3/1/1995
  Gender: Male
  Race: B
  Charge Number:
  1

  Violation Code:

  Violation Description:
  TRESPASS PROP. OTHER THAN STRUCTURE/CONVEYANCE

  Required Bond Amount:


  DISPLAYING
  451 PEOPLE
  WHO WERE BOOKED IN THE LAST
  7 DAYS IN
  VOLUSIA AND FLAGLER COUNTIES

  • ERIC MESENGER
   10/18/2014
   Volusia
   ADDIE MCCORMACK
   10/18/2014
   Volusia
  • KEVIN GARNER
   10/18/2014
   Volusia
   LUCAS SCARBOROUGH
   10/18/2014
   Volusia
  • AUTUMN WILHELM
   10/18/2014
   Volusia
   HEATHER COON
   10/18/2014
   Volusia
  • GARY WILKERSON
   10/18/2014
   Volusia
   CORY WILE
   10/18/2014
   Volusia
  • TERRY THOMAS
   10/18/2014
   Volusia
   KENNETH SWINCHER
   10/18/2014
   Volusia
  • MELVIN SCURLOCK
   10/18/2014
   Volusia
   CHARLES DALEY
   10/18/2014
   Volusia
  • LAWRENCE WORKS
   10/18/2014
   Volusia
   JOSEPH WILSON
   10/18/2014
   Volusia
  • RONALD RUTTER
   10/18/2014
   Volusia
   JENNIFER RAPP
   10/18/2014
   Volusia
  • TERRY PETERSON
   10/18/2014
   Volusia
   EMILIO PEREZ
   10/18/2014
   Volusia
  • KRISTIN OLSEN
   10/18/2014
   Volusia
   MICHEAL DANE BRUNS
   10/18/2014
   Flagler
  • RYAN RAYFIELD
   10/18/2014
   Volusia
   RAY PUCKETT LEACH
   10/18/2014
   Volusia
  • VERNON PAGE
   10/18/2014
   Volusia
   GLENNA MORRIS
   10/18/2014
   Volusia
  • CRISTINE HARTLEY
   10/18/2014
   Volusia
   RODERICK HAMPTON
   10/18/2014
   Volusia
  • LESTER FOWLER
   10/18/2014
   Volusia
   LEE FOWLER
   10/18/2014
   Volusia
  • JUSTIN ERICKSON
   10/18/2014
   Volusia
   DANIEL DUDDLESTON
   10/18/2014
   Volusia
  • JOHN DOE
   10/18/2014
   Volusia
   JOE ARMSTRONG
   10/18/2014
   Volusia
  • GLENN LIONEL WARD
   10/18/2014
   Flagler
   TYLER WIERENGO
   10/18/2014
   Volusia
  • ED VERMILLION
   10/18/2014
   Volusia
   MATTHEW SCHERRER
   10/18/2014
   Volusia
  • DEVYN RIVERA
   10/18/2014
   Volusia
   WILLIAM MCDONALD
   10/18/2014
   Volusia
  • NICOLE FUTIA
   10/18/2014
   Volusia
   THOMAS COX
   10/18/2014
   Volusia
  • BRIANNA CABLE
   10/18/2014
   Volusia
   DIANE BONNER
   10/18/2014
   Volusia
  • GENE ALLAMAN
   10/18/2014
   Volusia
   JANE DOE
   10/17/2014
   Volusia
  • JOE WARD
   10/17/2014
   Volusia
   RICKEY WALKER
   10/17/2014
   Volusia
  • NICOLE STONER
   10/17/2014
   Volusia
   JEFFREY CLARK
   10/17/2014
   Volusia
  • CHARLES ACKER
   10/17/2014
   Volusia
   KIMBERLY YURCHISON
   10/17/2014
   Volusia
  • JENNA TERRANOVA
   10/17/2014
   Volusia
   LUCAS ROTHERMEL
   10/17/2014
   Volusia
  • FABRON PITTMAN
   10/17/2014
   Volusia
   UMAR PERRY
   10/17/2014
   Volusia
  • TAMI PERASON
   10/17/2014
   Volusia
   CHARLENE PALMER
   10/17/2014
   Volusia
  • KEITH HOSKINSON
   10/17/2014
   Volusia
   NICHOLAS HIXSON
   10/17/2014
   Volusia
  • JOHNNY LEE TOUMBS
   10/17/2014
   Flagler
   BERNARD WASHINGTON
   10/17/2014
   Volusia
  • SHAWN SWINSICK
   10/17/2014
   Volusia
   DEAN BIEBER
   10/17/2014
   Volusia
  • CHARLES STARKS
   10/17/2014
   Volusia
   JENNIFER RIPP
   10/17/2014
   Volusia
  • DANIELLE LANTZ
   10/17/2014
   Volusia
   ELIZABETH JONES
   10/17/2014
   Volusia
  • MARIA JIMENEZ
   10/17/2014
   Volusia
   JHOAN CADAVID
   10/17/2014
   Volusia
  • DENNIS AUTORINO
   10/17/2014
   Volusia
   KASSANDRA ELAINE SMITH
   10/17/2014
   Flagler
  • RONALD WILKERSON
   10/17/2014
   Volusia
   ELLA MCCAIN
   10/17/2014
   Volusia
  • JAMILA HOLMES
   10/17/2014
   Volusia
   DELDRINE BRADLEY
   10/17/2014
   Volusia
  • BRANDON BOISCLAIR
   10/17/2014
   Volusia
   NEFER ARROYO-GONZALEZ
   10/17/2014
   Volusia
  • JOSE ALICEA
   10/17/2014
   Volusia
   LAURA MARIE BRIDGE
   10/17/2014
   Flagler
  • SHELDON THOMPSON
   10/17/2014
   Volusia
   JERRY ROYCE
   10/17/2014
   Volusia
  • DILLON PARKER
   10/17/2014
   Volusia
   GABRIEL ORTEGA
   10/17/2014
   Volusia
  • SHAROD MILFORT
   10/17/2014
   Volusia
   JOSEPH CRIDER
   10/17/2014
   Volusia
  • CHARLES BOYD
   10/17/2014
   Volusia
   DEAN ROBERT WORDEN
   10/17/2014
   Flagler
  • FRANK BO RODRIQUEZ
   10/17/2014
   Flagler
   JAMEKA S GIBBS
   10/17/2014
   Flagler
  • LINDA WARNER
   10/17/2014
   Volusia
   WILLIAM ODOM
   10/17/2014
   Volusia
  • MICHAEL BONINO
   10/17/2014
   Volusia
   ALICIA WILSON
   10/17/2014
   Volusia
  • GARY GELINAS
   10/17/2014
   Volusia
   ROBIN KAROLY
   10/17/2014
   Volusia
  • EDWARD BOYD
   10/17/2014
   Volusia
   KRISTEN SCHULTZE
   10/17/2014
   Volusia
  • SHANTEIL MCKINNEY
   10/17/2014
   Volusia
   STEPHANIE EKDAHL
   10/17/2014
   Volusia
  • ANDREA CRAIG
   10/17/2014
   Volusia
   KWAMANE WHITE
   10/17/2014
   Volusia
  • JASON SIERKA
   10/17/2014
   Volusia
   AUSTIN REINERT
   10/17/2014
   Volusia
  • GREGORY POWELL
   10/17/2014
   Volusia
   MICHAEL PICKETT
   10/17/2014
   Volusia
  • RICHARD HILL
   10/17/2014
   Volusia
   JEREMY CARR
   10/17/2014
   Volusia
  • KENNETH BIRD
   10/17/2014
   Volusia
   JENNIE ANN MCAFEE
   10/17/2014
   Flagler
  • CAROL WILLIAMS
   10/17/2014
   Volusia
   ALBERT STOWEL
   10/17/2014
   Volusia
  • TRAVIS PRESSLEY
   10/17/2014
   Volusia
   RAFAEL PENALOZA
   10/17/2014
   Volusia
  • JOHN JACKSON
   10/17/2014
   Volusia
   KALYN HAYLOCK
   10/17/2014
   Volusia
  • DALTON GUILBEAU
   10/17/2014
   Volusia
   JOHN GSELLMAN
   10/17/2014
   Volusia
  • JASON CRAWFORD-WAPLES
   10/17/2014
   Volusia
   DAVID COWART
   10/17/2014
   Volusia
  • PEDRO ALONSO
   10/17/2014
   Volusia
   VICTOR SANCHEZ GARCIA
   10/16/2014
   Volusia
  • SHAWNA LUNA
   10/16/2014
   Volusia
   MICHAEL HARTZELL
   10/16/2014
   Volusia
  • REBECCA HANSEN
   10/16/2014
   Volusia
   JASON FRANKS
   10/16/2014
   Volusia
  • AARON DONATO
   10/16/2014
   Volusia
   ROBERT ARNOLD
   10/16/2014
   Volusia
  • KEITH ALLEN STIFNELL
   10/16/2014
   Flagler
   SHANNON PASCAL FOSTER
   10/16/2014
   Flagler
  • JAZZPER QUE LEONARD
   10/16/2014
   Flagler
   VONG XAYYARATH
   10/16/2014
   Volusia
  • KRISTINA RUTIGLIANO
   10/16/2014
   Volusia
   JESSICA MORRISON
   10/16/2014
   Volusia
  • GISELLE JOHN
   10/16/2014
   Volusia
   DEREASE IRONS
   10/16/2014
   Volusia
  • KRYSTAL HANCOCK
   10/16/2014
   Volusia
   ALBERT FORD
   10/16/2014
   Volusia
  • KEVIN DEGANEN
   10/16/2014
   Volusia
   JOSEPH ALLEN SBARBARO
   10/16/2014
   Flagler
  • ELECTRA JEAN LOWE
   10/16/2014
   Flagler
   DANIELLE WILLMAN
   10/16/2014
   Volusia
  • JOEL SMITH
   10/16/2014
   Volusia
   CHARLES MUCCIOLO
   10/16/2014
   Volusia
  • CLAUDIA MEDINA
   10/16/2014
   Volusia
   CRYSTAL LACY
   10/16/2014
   Volusia
  • MICHAEL JONES
   10/16/2014
   Volusia
   SAMUEL HILLERY
   10/16/2014
   Volusia
  • JOSEPH FENWICK
   10/16/2014
   Volusia
   JAMES CRADDUCK
   10/16/2014
   Volusia
  • PETER COMPTON
   10/16/2014
   Volusia
   TIFFANI BROCK
   10/16/2014
   Volusia
  • KAYLA BELLANTONI
   10/16/2014
   Volusia
   SALVATORE BARBERA
   10/16/2014
   Volusia
  • LAURIE ATHERTON
   10/16/2014
   Volusia
   KATINA WILLIS
   10/16/2014
   Volusia
  • DAVID MATHERY
   10/16/2014
   Volusia
   WILLIAM LANE
   10/16/2014
   Volusia
  • COLLEEN JONES
   10/16/2014
   Volusia
   KATRINA JOHNSON
   10/16/2014
   Volusia
  • FREDDIE HOLMES
   10/16/2014
   Volusia
   ALICIA DVORAK
   10/16/2014
   Volusia
  • SAMANTHA M TILLMAN
   10/16/2014
   Flagler
   NICHOLAS SCHNOPP
   10/16/2014
   Volusia
  • TIFFANY LEMASTERS
   10/16/2014
   Volusia
   GARNELL HAYWARD
   10/16/2014
   Volusia
  • ALVIN HARRIS
   10/16/2014
   Volusia
   RALPH GARLICK
   10/16/2014
   Volusia
  • MANNY COLUMBIE
   10/16/2014
   Volusia
   TIFFANY CHURCH
   10/16/2014
   Volusia
  • AMYLIA CARLIN
   10/16/2014
   Volusia
   SEAN BRAY
   10/16/2014
   Volusia
  • JONATHAN YEARWOOD
   10/16/2014
   Volusia
   GUERNICA VIRGIL
   10/16/2014
   Volusia
  • JOSE VAZQUEZ MORALES
   10/16/2014
   Volusia
   PAUL THIMS
   10/16/2014
   Volusia
  • CORINA RAMIREZ
   10/16/2014
   Volusia
   ROBERT PERRY
   10/16/2014
   Volusia
  • RODNEY CAMPBELL
   10/16/2014
   Volusia
   WILLIAM BESSENT
   10/16/2014
   Volusia
  • MELVIN SANTIAGO
   10/16/2014
   Volusia
   TERRY CAIN
   10/16/2014
   Volusia
  • JOHN ALLEN
   10/16/2014
   Volusia
   GARY NANGLE
   10/16/2014
   Volusia
  • SHANE MCVAY
   10/16/2014
   Volusia
   KARIAN JACKSON
   10/16/2014
   Volusia
  • BOBBY COLLINS
   10/16/2014
   Volusia
   ROBERT WILSON
   10/16/2014
   Volusia
  • ROBERT SUTHERLAND
   10/16/2014
   Volusia
   KODY NICHOLS
   10/16/2014
   Volusia
  • ALLEN MESSER
   10/16/2014
   Volusia
   TIMMIE HITE
   10/16/2014
   Volusia
  • JAMES ABBOTT
   10/16/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER SHAW
   10/16/2014
   Volusia
  • CANADY RIVERA
   10/16/2014
   Volusia
   ANGELINA PEDROZA
   10/16/2014
   Volusia
  • ROBIN HEFTY
   10/16/2014
   Volusia
   ANTONIO FUGUET
   10/16/2014
   Volusia
  • LENDEN BROWN
   10/16/2014
   Volusia
   VAN ALLEN
   10/16/2014
   Volusia
  • JOHN MORGAN
   10/16/2014
   Volusia
   JAMES MOORE
   10/16/2014
   Volusia
  • COLIN JONES
   10/16/2014
   Volusia
   ANTHONY GEE
   10/16/2014
   Volusia
  • JAMES WHITEAKER
   10/15/2014
   Volusia
   SHERRIE WAGGONER
   10/15/2014
   Volusia
  • JEANNINE MADDEN
   10/15/2014
   Volusia
   NICHOLAS LITTLE
   10/15/2014
   Volusia
  • SHANA GRAY
   10/15/2014
   Volusia
   TANJI GILMORE
   10/15/2014
   Volusia
  • WILLIAM KNIPPER VILLAPANDO
   10/15/2014
   Volusia
   MICHAEL FRANCIS COSSETTE
   10/15/2014
   Flagler
  • RYKER SCHELL
   10/15/2014
   Volusia
   ANTONIO MILLER
   10/15/2014
   Volusia
  • RAYMOND INBERG
   10/15/2014
   Volusia
   COURTNEY HILLDALE
   10/15/2014
   Volusia
  • ANTHONY SCURRY
   10/15/2014
   Volusia
   KRISTEN SANDERS
   10/15/2014
   Volusia
  • LUCAS RAVERTY
   10/15/2014
   Volusia
   CHRIS MONTGOMERY
   10/15/2014
   Volusia
  • ISIAH MONCRIEF
   10/15/2014
   Volusia
   MARYBEL MARTINEZ
   10/15/2014
   Volusia
  • KARL HANSON
   10/15/2014
   Volusia
   CHAD EVANS
   10/15/2014
   Volusia
  • DONALD ABRAMS
   10/15/2014
   Volusia
   KWAME WILLIAMS
   10/15/2014
   Volusia
  • ALLEN STRIFFLER
   10/15/2014
   Volusia
   LEONARD RIOUIX
   10/15/2014
   Volusia
  • FELIX RIOS
   10/15/2014
   Volusia
   JAMES MCCLOUD
   10/15/2014
   Volusia
  • RICHARD HILL
   10/15/2014
   Volusia
   RICHARD GOULD
   10/15/2014
   Volusia
  • DEBORA GARMON
   10/15/2014
   Volusia
   ZECHARIAH FARDETTE
   10/15/2014
   Volusia
  • CYRSTAL WHARTON
   10/15/2014
   Volusia
   MELISSA TWOHIG
   10/15/2014
   Volusia
  • REBECCA STEELE
   10/15/2014
   Volusia
   DONALD PARKER
   10/15/2014
   Volusia
  • MEGAN KHAN
   10/15/2014
   Volusia
   RICCO JOHNSON
   10/15/2014
   Volusia
  • NEAL HUMPHREY
   10/15/2014
   Volusia
   ANTHONY GAMBLE
   10/15/2014
   Volusia
  • SHAWN FITZGIBBONS
   10/15/2014
   Volusia
   ERIC DOHERTY
   10/15/2014
   Volusia
  • PASQUALE CAPRERI
   10/15/2014
   Volusia
   WILLIAM CAPELL
   10/15/2014
   Volusia
  • RICHARD BRYANT
   10/15/2014
   Volusia
   DARRELL BROWN
   10/15/2014
   Volusia
  • JIM BROOKS
   10/15/2014
   Volusia
   CARLOS BARBECHO
   10/15/2014
   Volusia
  • CHRISTOPHER ANTHONY
   10/15/2014
   Volusia
   JOHN JOSEPH ROSSI
   10/15/2014
   Flagler
  • MARCELL SPEARMON
   10/15/2014
   Volusia
   MILLTON JONES
   10/15/2014
   Volusia
  • TAYLOR HORNUNG
   10/15/2014
   Volusia
   JACARVOUS BOYKINS
   10/15/2014
   Volusia
  • IAN XAVIER ANDRES
   10/15/2014
   Flagler
   AUDRA MERENESS
   10/15/2014
   Volusia
  • TROY GOLPHIN
   10/15/2014
   Volusia
   JAMES BURGESS
   10/15/2014
   Volusia
  • GERI SCIOLI
   10/15/2014
   Volusia
   JOSE REYES
   10/15/2014
   Volusia
  • CHARMAINE GORDON
   10/15/2014
   Volusia
   JERMOND FUDGE
   10/15/2014
   Volusia
  • JOSEPH DALZELL
   10/15/2014
   Volusia
   JOSHUA WALKER
   10/15/2014
   Volusia
  • LATIKE ROBINSON
   10/15/2014
   Volusia
   ANDREW PASCALAR
   10/15/2014
   Volusia
  • BRIDGETTE JACKSON
   10/15/2014
   Volusia
   VICKIE BELLEISLE
   10/15/2014
   Volusia
  • TIMOTHY PRIEST
   10/15/2014
   Volusia
   FREDDIE MITCHELL
   10/15/2014
   Volusia
  • BRENDA LINDEN
   10/15/2014
   Volusia
   BRIGHID KEATING
   10/15/2014
   Volusia
  • RYAN HAWKINS
   10/15/2014
   Volusia
   MICHAEL DOYLEY
   10/15/2014
   Volusia
  • JALEN DIFFIN
   10/15/2014
   Volusia
   DAVID DEBENEDICTIS
   10/15/2014
   Volusia
  • DANNY BARTON
   10/15/2014
   Volusia
   THOMAS MCQUARRIE
   10/15/2014
   Flagler
  • EDMOND WEST
   10/15/2014
   Volusia
   CRISTINA STOWELL ALONSO
   10/15/2014
   Volusia
  • TODD SEITH
   10/15/2014
   Volusia
   TIMOTHY REYNOLDS
   10/15/2014
   Volusia
  • HENRY POTTER
   10/15/2014
   Volusia
   CARL PADGETT
   10/15/2014
   Volusia
  • TROY MCKINNEY
   10/15/2014
   Volusia
   MARIO GUZMAN-GARCIA
   10/15/2014
   Volusia
  • MATHEW COPELAND
   10/15/2014
   Volusia
   KILEY COLLINS
   10/15/2014
   Volusia
  • ROGER SIMPSON
   10/14/2014
   Volusia
   JONOTHAN MCMULLEN
   10/14/2014
   Volusia
  • ROBERTA LOSPINUSO
   10/14/2014
   Volusia
   OCTAVIA LABOO
   10/14/2014
   Volusia
  • COLLEEN JONES
   10/14/2014
   Volusia
   BEVERLY BRINKLEY
   10/14/2014
   Volusia
  • DSHANE SIMMONS
   10/14/2014
   Volusia
   JENNIFER MCCLAIN
   10/14/2014
   Volusia
  • JEREMY HANDLEY
   10/14/2014
   Volusia
   JONATHAN GAYLORD
   10/14/2014
   Volusia
  • CANDACE DEWITT
   10/14/2014
   Volusia
   HARLIANNE WHITE
   10/14/2014
   Volusia
  • MARLANA WALTERS
   10/14/2014
   Volusia
   JOHNNIE TOUMBS
   10/14/2014
   Volusia
  • BENJAMIN TATOR
   10/14/2014
   Volusia
   ELIZABETH SUNDQUIST
   10/14/2014
   Volusia
  • DARREN ROLLINS
   10/14/2014
   Volusia
   CHRISTOPHER PEASE
   10/14/2014
   Volusia
  • ALBERT DELAROSA
   10/14/2014
   Volusia
   AMANDA BUMGARDNER
   10/14/2014
   Volusia
  • MICHAEL AXIOTIS
   10/14/2014
   Volusia
   DEBORAH KEMP HUTCHESON
   10/14/2014
   Flagler
  • MARCELLO ESTRELLA
   10/14/2014
   Flagler
   JENNIFER THOMPSON
   10/14/2014
   Volusia
  • ANTHONY SANCHEZ
   10/14/2014
   Volusia
   BRETT ROBINSON
   10/14/2014
   Volusia
  • VIRGINIA JONES
   10/14/2014
   Volusia
   DJUAN HARDY
   10/14/2014
   Volusia
  • ERNEST GRAVES
   10/14/2014
   Volusia
   SONDRA CONEGIA
   10/14/2014
   Volusia
  • MELISSA BOYD
   10/14/2014
   Volusia
   PAULA BORNSCHEIN
   10/14/2014
   Volusia
  • EMILY BELT
   10/14/2014
   Volusia
   KATHELYN WICKHAM
   10/14/2014
   Volusia
  • THOMAS MCDOWELL
   10/14/2014
   Volusia
   MARQWONE LEMON
   10/14/2014
   Volusia
  • RANDALL HANCOCK
   10/14/2014
   Volusia
   JAMES CREW
   10/14/2014
   Volusia
  • MARIAH CHARLES
   10/14/2014
   Volusia
   TY ASHLEY ELLETT
   10/14/2014
   Flagler
  • VINLENLE PLANELL
   10/14/2014
   Volusia
   ERNEST GRISSOM
   10/14/2014
   Volusia
  • RICHARD FRANKLIN
   10/14/2014
   Volusia
   RYAN FLETCHER
   10/14/2014
   Volusia
  • ROBERTO DIAZ
   10/14/2014
   Volusia
   BRAD DAY
   10/14/2014
   Volusia
  • DEAN BIEBER
   10/14/2014
   Volusia
   STEPHANIE SMITH
   10/14/2014
   Volusia

  • CRIME VIDEOS

  • ABOUT MUGSHOTS

   This site records those taken into custody by local law enforcement. Booking information has been collected from the Volusia and Flagler County Jail systems.

   The site makes no assumptions or representations about guilt or innocence. People charged with crimes are presumed innocent unless proven guilty. Information on this site should not be used to determine any person's actual criminal record.

   Mug shots are presented chronologically, by booking date, and remain online for a maximum of 90 days.

   To report issues with this site, email webmaster@news-jrnl.com.